Novela nařízení o posuzování shody výrobků z hlediska elektromagnetické kompatibility při jejich dodávání na trh

Dnem 1. 12. 2022 své účinnosti nabývá nařízení vlády č. 350/2022 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 117/2016 Sb., o posuzování shody výrobků z hlediska elektromagnetické kompatibility při jejich dodávání na trh.

právník a analytik oddělení právních systémů, ATLAS consulting spol. s r.o.
Náhled dokumentu v právním informačním systému CODEXIS

Důvodová zpráva k této krátké novele o jediném změnovém bodu stručně vysvětluje, že byla přijata s ohledem na nové znění čl. 2 odst. 2 písm. b) evropské směrnice 2014/30/EU o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se elektromagnetické kompatibility. Uvedené ustanovení směrnice, kterou novelizované nařízení č. 117/2016 Sb. transponuje, bylo novelizováno článkem 137 evropského nařízení 2018/1139 o společných pravidlech v oblasti civilního letectví a o zřízení Agentury Evropské unie pro bezpečnost letectví. Jelikož dosavadní znění českého nařízení již platnému znění směrnice po zmíněné novele neodpovídalo, bylo nutné tento stav pro zachování kompatibility s právem EU narovnat.

Hodnocení článku
0%
Pro hodnocení článku musíte být přihlášen/a

Diskuze k článku ()

Pro přidání komentáře musíte být přihlášen/a

Související články

Další články