Novela nařízení o rovnocennosti některých zkoušek a odborných kvalifikací zvláštní části úřednické zkoušky

Dne 27. 6. 2019 bylo ve Sbírce zákonů publikováno pod č. 157/2019 Sb. nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 136/2015 Sb., o rovnocennosti některých zkoušek a odborných kvalifikací zvláštní části úřednické zkoušky.

Mgr.  Martin Glogar

Mgr. Martin Glogar

právník a analytik oddělení právních systémů ATLAS consulting spol. s r.o.

Mgr. Martin Glogar

právník a analytik oddělení právních systémů ATLAS consulting spol. s r.o.

Tato novela přináší především nové znění přílohy č. 1 upravující vymezení rovnocennosti zvláštní části zkoušky zvláštní odborné způsobilosti úředníka územního samosprávného celku a přílohy č. 2 upravující vymezení rovnocennosti jiných zkoušek, jakými jsou například kvalifikační zkouška daňového poradce, auditorská zkouška, odborná justiční zkouška, advokátní zkouška, ale také celá řada zkoušek dalších.

Ministerstvo vnitra, jež návrh novely připravilo, stručně objasňuje, že byla zpracována v návaznosti na přijetí nového nařízení vlády o oborech státní služby, jež bylo ve Sbírce zákonů publikováno pod č. 1/2019 Sb. Deklarovaným cílem zmíněného nařízení o oborech státní služby přitom bylo jeho prostřednictvím jednak zareagovat na v dosavadní praxi identifikované problémy, jakým měla například být určitá nevyváženost některých resortních oborů ať už šlo o jejich věcný rozsah, nebo o počet služebních míst, na nichž byla vykonávána v tomto oboru služba, jednak měl být jeho prostřednictvím snížen počet oborů státní služby. Nová úprava rovněž měla přispět k rozšíření možnosti uplatnění státních zaměstnanců ve státní službě, a to konkrétně k větší mobilitě a k jejich kariérnímu růstu. Na ni pak bylo nutné zareagovat navazujícími změnami realizovanými právě publikovaným nařízením.

To své účinnosti nabylo dnem 1. 7. 2019.

Líbil se vám náš článek, prosím, ohodnoťte ho

Diskuze k článku 0 komentářů

Všechny komentáře se zobrazí po vstupu do diskuze

Vstoupit do diskuze

Nejoblíbenější články