Novela nařízení o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání

Dne 26. 7. 2018 bylo ve Sbírce zákonů publikováno pod č. 144/2018 Sb. nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 211/2010 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů.

Mgr.  Martin Glogar

Mgr. Martin Glogar

právník a analytik oddělení právních systémů ATLAS consulting spol. s r.o.

Mgr. Martin Glogar

právník a analytik oddělení právních systémů ATLAS consulting spol. s r.o.

Dle Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, jež novelu připravilo, jde o potřebnou reakci na novelu zákona o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče publikovanou ve Sbírce zákonů pod č. 201/2017 Sb.

V právě novelizovaném nařízení totiž doposud nebyly uvedeny obory vzdělání, jež zmíněná novela zákona nově zavedla. Deklarovaným cílem tak je v rámci podzákonné právní úpravy zařadit obory vzdělání Praktická sestra, Diplomovaná dětská sestra a Masér ve zdravotnictví do soustavy oborů středního a vyššího odborného vzdělávání, stejně tak jako označit obory vzdělání Zdravotnický asistent a Diplomovaný zdravotnický záchranář za dobíhající v souladu se zákonem o nelékařských zdravotnických povoláních.

Nařízení své účinnosti nabývá dnem 10. 8. 2018.

Diskuze k článku 0 komentářů

Všechny komentáře se zobrazí po vstupu do diskuze

Vstoupit do diskuze