Novela nařízení o stanovení cen elektřiny a plynu v mimořádné tržní situaci

Dnem 1. 1. 2023 své účinnosti nabývá nařízení vlády č. 442/2022 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 298/2022 Sb., o stanovení cen elektřiny a plynu v mimořádné tržní situaci, ve znění nařízení vlády č. 343/2022 Sb.

právník a analytik oddělení právních systémů, ATLAS consulting spol. s r.o.
Elektřina, energie, vyúčtování
Foto: Canva
Náhled dokumentu v právním informačním systému CODEXIS

Důvodová zpráva popisuje, že doposud (do vydání tohoto novelizačního nařízení) se zastropování cen elektřiny a plynu nedotýkalo určité části odběratelského spektra, do které patřili (až na výjimky) zákazníci nespadající do kategorie malých nebo středních podniků ve smyslu práva EU a dále zákazníci, kteří nebyli připojení k přenosové nebo distribuční soustavě, ale odebírali elektřinu přímo z výrobny elektřiny prostřednictvím přímého vedení. Nyní má však dojít k rozšíření kategorií zákazníků se stanovenou cenou elektřiny a plynu o ostatní subjekty, které nejsou malými nebo středními podniky ani nespadají do jiných kategorií zákazníků se stanovenou cenou podle nařízení vlády č. 298/2022 Sb. 

Má jít přitom o vyřešení první fáze poskytování podpory v režimu aktualizovaného sdělení Komise s názvem Dočasný krizový rámec pro opatření státní podpory na podporu hospodářství po agresi Ruska vůči Ukrajině, které v důsledku přetrvávajících vysokých cen energií na velkoobchodních trzích rozšiřuje možnosti členských států zavést dočasná podpůrná opatření státní podpory na ochranu zasažených podniků a domácností. 

Nařízením má tedy dojít k rozšíření kategorie zákazníků se stanovenou cenou elektřiny a plynu o zákazníky, na které se stanovení cen elektřiny nebo plynu podle nařízení vlády č. 298/2022 Sb., ve znění nařízení vlády č. 343/2022 Sb., dosud nevztahovalo a kteří budou moci využít dodávky elektřiny nebo plynu za stanovenou cenu v režimu podpory upraveném výše uvedeným Dočasným krizovým rámcem. 

Nařízení tak má nastavit a zajistit pomoc s vysokými cenami elektřiny a plynu nejen ve vztahu k domácnostem, malým a středním podnikům, vládním institucím, státním podnikům, sportovním organizacím, školám, poskytovatelům zdravotních a sociálních služeb, provozovatelům vodovodu nebo kanalizace, poskytovatelům veřejných kulturních služeb či provozovatelům veřejné dopravy, ale nově také podnikatelským subjektům, které nesplňují kritéria malého nebo středního podniku, tedy velkým podnikům.

Hodnocení článku
0%
Pro hodnocení článku musíte být přihlášen/a

Diskuze k článku ()

Pro přidání komentáře musíte být přihlášen/a

Související články

Další články