Novela nařízení o stanovení některých pyrotechnických výrobků a podmínek, za nichž lze uskutečnit jejich dovoz

Dnem 1. 3. 2023 své účinnosti nabylo nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 178/2011 Sb., o stanovení některých pyrotechnických výrobků, podmínek, za nichž lze uskutečnit jejich dovoz, a vzoru žádosti o udělení povolení, ve znění nařízení vlády č. 207/2015 Sb. Ve Sbírce zákonů bylo publikováno pod č. 32/2023 Sb.

právník a analytik oddělení právních systémů, ATLAS consulting spol. s r.o.
Náhled dokumentu v právním informačním systému CODEXIS

Ministerstvo průmyslu a obchodu, které pro vládu návrh této krátké novely o čtveřici změnových bodů připravilo, upřesňuje, že bylo zpracováno v návaznosti na novelu zákona č. 228/2005 Sb. o kontrole obchodu s výrobky, jejichž držení se v České republice omezuje z bezpečnostních důvodů, publikovanou ve Sbírce zákonů pod č. 383/2022 Sb. a přijatou v souvislosti s digitalizací veřejné správy. 

Vysvětluje přitom, že jde o doplnění právní úpravy o rozsahu údajů, o kterých informuje osoba, které bylo povolení uděleno, týkající se obchodů zrealizovaných na základě povolení, a rozsahu požadovaných údajů k žádosti o vydání mezinárodního dovozního certifikátu.

Hodnocení článku
0%
Pro hodnocení článku musíte být přihlášen/a

Diskuze k článku ()

Pro přidání komentáře musíte být přihlášen/a

Související články

Další články