Novela nařízení o technických požadavcích na hračky

Dnem 5. 7. 2022 své účinnosti (s výjimkou některých ustanovení) nabylo nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 86/2011 Sb., o technických požadavcích na hračky, ve znění pozdějších předpisů. Ve Sbírce zákonů bylo publikováno pod č. 121/2022 Sb.

právník a analytik oddělení právních systémů, ATLAS consulting spol. s r.o.
Foto: Fotolia
Náhled dokumentu v právním informačním systému CODEXIS

Ministerstvo průmyslu a obchodu, jež pro vládu návrh této novely připravilo, upřesňuje, že byla přijata za účelem řádné transpozice evropské směrnice 2020/2088, kterou se mění příloha II směrnice EP a Rady 2009/48/ES, pokud jde o označování alergenních vonných látek v hračkách, evropské směrnice 2020/2089, kterou se mění příloha II směrnice EP a Rady 2009/48/ES, pokud jde o zákaz alergenních vonných látek v hračkách, a evropské směrnice 2021/903, kterou se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/48/ES, pokud jde o zvláštní limitní hodnoty pro anilin v některých hračkách.

Jde přitom o zákaz používat v hračkách látky atranol, chloratranol a methyl-okt-2-ynoát (ve větším než stopovém množství), o podstatné rozšíření seznamu alergenních vonných látek, o jejichž přítomnosti v hračce musí výrobce informovat, a rovněž o speciální úpravu limitů pro některé chemické látky použité v hračkách určených pro použití dětmi mladšími 36 měsíců, nebo v jiných hračkách určených ke vkládání do úst. V poslední z uvedených směrnic zmíněný anilin na uvedeném seznamu dosud nebyl.

Hodnocení článku
0%
Pro hodnocení článku musíte být přihlášen/a

Diskuze k článku ()

Pro přidání komentáře musíte být přihlášen/a

Související články

Další články