Menu

Změny v legislativě

Novela nařízení o technických požadavcích na provozní a technickou propojenost evropského železničního systému

Změny v legislativěVyšlo ve Sbírce zákonůMgr. Martin Glogar14.03.2016
Mgr. Martin Glogar14.03.2016

Dne 7.3.2016 bylo ve Sbírce zákonů zveřejněno pod č. 72/2016 Sb. nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 133/2005 Sb., o technických požadavcích na provozní a technickou propojenost evropského železničního systému, ve znění pozdějších předpisů.

Náhled dokumentu v právním informačním systému CODEXIS

Novela má dle předkladatele, jímž bylo Ministerstvo dopravy, učinit zadost transpozičním závazkům a zahrnout do českého právního řádu úpravu odpovídající, vedle již zohledněných předpisů EU, také evropské směrnici 2014/106/EU novelizující směrnici o interoperabilitě železničního systému ve Společenství. Zohledněno je rovněž prováděcí nařízení Komise (EU) č. 402/2013 o společné bezpečnostní metodě pro hodnocení a posuzování rizik, včetně jeho novelizačního nařízení č. 2015/1136. To nahradilo předchozí nařízení (ES) č. 352/2009.

Konkrétně se změny týkají například úpravy ověřování subsystému jakožto dílčího strukturálního a provozního celku evropského železničního systému, postupu ověřování subsystémů nebo obsahu ES prohlášení o ověření subsystému.

Nařízení nabývá účinnosti dnem 22.3.2016.

Mgr. Martin Glogarprávník a analytik oddělení právních systémů ATLAS consulting spol. s r.o.
0%
Hodnocení článku
Pro hodnocení článku musíte býtpřihlášen/a
Přidat komentář
Pro přidání komentáře musíte být přihlášen/a
Tento web využívá cookies pro zajištění funkčnosti webu a získání statistik návštěvnosti webu

Partneři projektu

Všichni partneři