Novela nařízení o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu

Dne 18.8.2014 bylo ve Sbírce zákonů zveřejněno pod č. 170/2014 Sb. nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu.

právník a analytik oddělení právních systémů, ATLAS consulting spol. s r.o.
Foto: Fotolia
Náhled dokumentu v právním informačním systému CODEXIS

Nařízení, které upravuje způsob evidence pracovních úrazů a jehož prostřednictvím jsou zabezpečeny toky informací o pracovních úrazech subjektům, které s nimi dále pracují, je dle Ministerstva práce a sociálních věcí aktuálně novelizováno z důvodu potřeby zpřesnit stávající podmínky pro zpracování souboru statistických dat o pracovní úrazovosti. Jde především o plnění povinností ve vztahu k EUTOSTATU dle požadavků stanovených evropským nařízením č. 349/2011, kterým se provádí nařízení o statistice Společenství v oblasti veřejného zdraví a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, pokud jde o statistiku pracovních úrazů.

Z toho důvodu, vedle dalších změn, byla do nařízení vložena nová příloha zpřesňující evidenci pracovních úrazů podle druhu poranění a poraněné části těla dle klasifikace ESAW. Zpřesňují se rovněž některé povinnosti zaměstnavatele stran evidence o úrazech vedené v knize úrazů, nově je například stanovena povinnost zaměstnavatele popsat úrazový děj. Novela má také přispět ke snížení administrativní zátěže v situacích, u nichž z praxe vyplynulo, že jsou povinnosti nastaveny ve zbytečně širokém rozsahu. Jde především o redukci ohlášení pracovního úrazu, respektive zasílání záznamu o úrazu těm subjektům, u nichž se v praxi ukázalo, že je to nadbytečné, s jinými povinnostmi duplicitní a administrativně zatěžující.

Nařízení nabývá účinnosti dnem 1.1.2015.

Hodnocení článku
0%
Pro hodnocení článku musíte být přihlášen/a

Diskuze k článku ()

Pro přidání komentáře musíte být přihlášen/a

Související články

Další články