Novela nařízení stanovícího podmínky ochrany zdraví při práci

Dne 29. 10. 2018 bylo ve Sbírce zákonů publikováno pod č. 246/2018 Sb. nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů.

Mgr.  Martin Glogar

Mgr. Martin Glogar

právník a analytik oddělení právních systémů ATLAS consulting spol. s r.o.

Mgr. Martin Glogar

právník a analytik oddělení právních systémů ATLAS consulting spol. s r.o.

Dle Ministerstva zdravotnictví, které pro vládu návrh novely nařízení zpracovalo, jde o nutný projev transpozice evropské směrnice 2017/164, kterou se stanoví čtvrtý seznam směrných limitních hodnot expozice na pracovišti podle směrnice Rady 98/24/ES, do českého právního řádu. Směrnice má přitom zavádět či upravovat stávající limitní hodnoty některých chemických látek, zejména pak pro mangan, nitroglycerin, chlorid uhličitý, amitrol, kyselinu octovou, kyanovodík, kyanid draselný a sodný, oxid vápenatý, hydroxid vápenatý, butanedion, oxid uhelnatý, vápenatý, siřičitý a dusnatý, hydroxid lithný methylenchlorid, dichlormethan, vinylidenchlorid, bisfenol A či 1,1 dichlorethylen.

Nařízení své účinnosti nabylo dnem 29. 10. 2018.

Diskuze k článku 0 komentářů

Všechny komentáře se zobrazí po vstupu do diskuze

Vstoupit do diskuze