Novela nařízení stanovícího podmínky ochrany zdraví při práci

Dne 17. 5. 2021 bylo ve Sbírce zákonů publikováno pod č. 195/2021 Sb. nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů.

právník a analytik oddělení právních systémů, ATLAS consulting spol. s r.o.
Náhled dokumentu v právním informačním systému CODEXIS

Tato rozsáhlá novela upravuje zejména seznam chemických látek a jejich přípustné expoziční limity a nejvyšší přípustné koncentrace, a dále například seznam biologických činitelů, jejich zařazení do skupin a další podrobnosti k nim. Ministerstvo zdravotnictví, jež pro vládu návrh tohoto nařízení připravilo, vysvětluje, že novela byla zpracována za účelem harmonizace českého právního řádu s právním řádem Evropské unie v této oblasti.

Konkrétně jde o transpozici směrnice 2019/983, kterou se mění směrnice 2004/37/ES o ochraně zaměstnanců před riziky spojenými s expozicí karcinogenům nebo mutagenům při práci, či směrnice 2019/1831, kterou se stanoví pátý seznam směrných limitních hodnot expozice na pracovišti podle směrnice Rady 98/24/ES.

Nařízení své účinnosti nabylo, ovšem s výjimkami u celé řady svých ustanovení, dnem 20. 5. 2021.

Hodnocení článku
0%
Pro hodnocení článku musíte být přihlášen/a

Diskuze k článku ()

Pro přidání komentáře musíte být přihlášen/a

Související články

Další články

Tento web využívá cookies pro zajištění funkčnosti webu a získání statistik návštěvnosti webu