Novela nařízení stanovícího podmínky ochrany zdraví při práci

Dne 10. 11. 2023 bylo ve Sbírce zákonů pod č. 330/2023 Sb. publikováno nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů.

právník a analytik oddělení právních systémů, ATLAS consulting spol. s r.o.
Bezpečnost práce s rizikovými zařízeními
Foto: Shutterstock
Náhled dokumentu v právním informačním systému CODEXIS

Ministerstvo zdravotnictví, které pro vládu návrh této rozsáhlé novely o bezmála pěti desítkách změnových bodů připravilo, k okolnostem jejího zpracování přibližuje, že byla přijata primárně za účelem transpozice evropské směrnice 2022/431, kterou se mění směrnice 2004/37/ES o ochraně zaměstnanců před riziky spojenými s expozicí karcinogenům nebo mutagenům při práci. Dalším důvodem pak bylo doplnění jednotek ppm (parts per million – objemový poměr v ml na m3 vzduchu) u chemických činitelů stanovených v příloze č. 2 části A upravující seznam chemických látek a jejich přípustné expoziční limity a nejvyšší přípustné koncentrace či nutná upřesnění textu a další legislativně-technické úpravy.

Změny se konkrétně týkají například hodnocení zátěže teplem, karcinogenů, mutagenů a látek toxických pro reprodukci, pracovních procesů s rizikem chemické karcinogenity či osvětlení vnitřních pracovišť s trvalou prací, venkovních pracovišť bez trvalé práce a venkovních pracovišť s trvalou prací, ale i mnohého dalšího. 

Novela své účinnosti nabývá, s výjimkou jednoho ze svých ustanovení, dnem 1. 1. 2024.

Hodnocení článku
0%
Pro hodnocení článku musíte být přihlášen/a

Diskuze k článku ()

Pro přidání komentáře musíte být přihlášen/a

Související články

Další články