Novela některých daňových zákonů v souvislosti s implementací daňových předpisů EU

Dne 14. 8. 2020 byl ve Sbírce zákonů publikován pod č. 343/2020 Sb. zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s implementací daňových předpisů Evropské unie a v oblasti zamezení dvojímu zdanění.

právník a analytik oddělení právních systémů, ATLAS consulting spol. s r.o.
Řízení ve věcech vyslovení přípustnosti převzetí nebo držení ve zdravotním ústavu
Foto: Fotolia
Náhled dokumentu v právním informačním systému CODEXIS

Konkrétně jsou jím novelizovány zákon o daních z příjmů, zákon o spotřebních daních, zákon o dani z přidané hodnoty, zákon o mezinárodní spolupráci při správě daní a zákon o zvláštních řízeních soudních.

Důvodová zpráva vysvětluje, že změny všech těchto zákonů byly zařazeny do jednoho právního předpisu za účelem zvýšení přehlednosti zejména pro daňové subjekty a správce daně. Veškeré změny totiž spolu věcně souvisí, neboť se týkají daní v širokém slova smyslu a jejich správy, když je novelizována specifická část právního řádu, kterou lze označit jako pozitivní daňové právo, v níž se uplatňují stejná pravidla a principy a v jejímž rámci se jako obecný právní předpis používá daňový řád. Tento krok byl vhodný také z hlediska procesní ekonomie legislativního procesu a menší administrativní a časové zátěže pro všechny subjekty na legislativním procesu se podílející.

Změny, jež novela přináší, se týkají například zamezení duplicitnímu zahrnutí tzv. kapitalizovaných úroků do výpočtu limitu pro uznatelnost výpůjčních výdajů, omezení uznatelnosti výpůjčních výdajů u společníků osobních společností, režimu zdanění při přeřazení majetku bez změny vlastnictví z jiného členského státu EU do České republiky pro cenné papíry oceňované reálnou hodnotou, zdanění ovládané zahraniční společnosti u základních investičních fondů či terminologie mezinárodních smluv u daní z příjmů, podmínek dodání zboží do jiného členského státu, pravidel pro dodání zboží v řetězci, režimu skladu (call-off stock), zvláštního režimu pro cestovní službu či osvobození od daně při vývozu zboží u daně z přidané hodnoty, nebo povinnosti automatické výměny informací o přeshraničních uspořádáních, jejichž cílem může být agresivní daňové plánování, u mezinárodní spolupráce při správě daní. V tomto případě má nová právní úprava za úkol agresivnímu daňovému plánování předcházet a chránit vnitrostátní základy daně z příjmů v České republice i v dalších členských státech EU a působit jako prevence odlivu příjmů do jurisdikcí s příznivějším daňovým systémem.

Své účinnosti tento nedávno publikovaný novelizační zákon nabyl, ovšem s řadou výjimek, dnem 1. 9. 2020.

Hodnocení článku
0%
Pro hodnocení článku musíte být přihlášen/a

Diskuze k článku ()

Pro přidání komentáře musíte být přihlášen/a

Související články

Další články