Novela notářského řádu

Dne 13. 8. 2021 byl ve Sbírce zákonů publikován pod č. 300/2021 Sb. zákon, kterým se mění zákon č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.

právník a analytik oddělení právních systémů, ATLAS consulting spol. s r.o.
Foto: Fotolia
Náhled dokumentu v právním informačním systému CODEXIS

Notářský řád je jím relativně rozsáhle novelizován ve více než šesti desítkách změnových bodů, zákon o správních poplatcích pak v šestici. Přináší především zákonný podklad pro nové instituty, a sice Evidenci ověřených podpisů a Sbírku dokumentů, obě vedené Notářskou komorou České republiky jako systémy obsahující údaje o legalizacích provedených notáři a o notářských zápisech notáři sepsaných. Z důvodů zvýšení právní jistoty má být zřízen také veřejný dálkový přístup k těmto systémům tak, aby bylo možné pravost ověřovacích doložek a notářských zápisů ověřit. 

Důvodová zpráva doplňuje, že v návaznosti na zákon o právu na digitální služby má být rovněž umožněno sepsání notářského zápisu v elektronické podobě, a to společně s prokázáním totožnosti účastníků a dalších osob bez jejich fyzické přítomnosti, jen s využitím prostředků pro vzdálenou identifikaci a autentizaci, stejně tak jako legalizovat notářem podpis elektronický. Veškeré změny přitom mají přispět k zefektivnění notářské činnosti a k přizpůsobení právní úpravy aktuálním potřebám praxe.

Své účinnosti novelizační zákon nabývá, ovšem s výjimkou některých ze svých ustanovení, dnem 1. 9. 2021.

Hodnocení článku
0%
Pro hodnocení článku musíte být přihlášen/a

Diskuze k článku ()

Pro přidání komentáře musíte být přihlášen/a

Související články

Další články