Menu

Změny v legislativě

Novela o. s. ř. a zákona o zvláštních řízeních soudních

Změny v legislativěVyšlo ve Sbírce zákonůMgr. Martin Glogar30.10.2017
Mgr. Martin Glogar30.10.2017

Dne 15. 9. 2017 byl ve Sbírce zákonů publikován pod č. 296/2017 Sb. zákon, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony.

Náhled dokumentu v právním informačním systému CODEXIS

Ministerstvo spravedlnosti jakožto tvůrce návrhu této novely v důvodové zprávě zdůrazňuje, že se zcela ztotožňuje s postojem, který velí jakoukoliv další novelizaci občanského soudního řádu velice pečlivě zvážit a s ohledem na princip právní jistoty přijímat jen změny nejnutnější, a to po podrobné analýze jejich předpokládaných dopadů. Přesto odhalilo, a zákonodárce mu dal přijetím novely za pravdu, několik nedostatků dosavadní právní úpravy, jež měly volat po rychlém a účinném řešení.

Co se týče modifikací, konkrétně jde, vedle dalšího, například o dílčí změny v oblasti věcné příslušnosti, o poplatek jistoty v případě opakovaného podání návrhu o předběžné opatření, o připuštění posuzování místní příslušnosti u žalovaných fyzických osob subsidiárně dle místa jejich trvalého pobytu, o využití videokonferenčního zařízení v průběhu řízení, o opravný prostředek proti předběžným opatřením, které pozbyly účinků nebo byly zrušeny, o dikci podmínek, za jakých je dovolání nepřípustné, či o výkon rozhodnutí vyklízení bytu. Změn je však samozřejmě více.

Vedle občanského soudního řádu je novelizován rovněž zákon o zvláštních řízeních soudních, zákon o soudních poplatcích, zákon o stavebním spoření, zákon o soudech a soudcích, zákon o doplňkovém penzijním spoření a zákon o rozhodčím řízení.

Zákon nabyl účinnosti, s výjimkou některých ze svých ustanovení, dnem 30. 9. 2017.

Mgr. Martin Glogarprávník a analytik oddělení právních systémů ATLAS consulting spol. s r.o.
0%
Hodnocení článku
Pro hodnocení článku musíte býtpřihlášen/a
Přidat komentář
Pro přidání komentáře musíte být přihlášen/a
Tento web využívá cookies pro zajištění funkčnosti webu a získání statistik návštěvnosti webu

Partneři projektu

Všichni partneři