Novela oceňovací vyhlášky

Dne 31. 7. 2019 byla ve Sbírce zákonů publikována pod č. 188/2019 Sb. vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 441/2013 Sb., k provedení zákona o oceňování majetku (oceňovací vyhláška), ve znění pozdějších předpisů.

Mgr.  Martin Glogar

Mgr. Martin Glogar

právník a analytik oddělení právních systémů ATLAS consulting spol. s r.o.

Mgr. Martin Glogar

právník a analytik oddělení právních systémů ATLAS consulting spol. s r.o.

Ministerstvo financí obecně vysvětluje, že v zájmu objektivnosti oceňování nemovitých věcí je potřeba oceňovací vyhlášku pravidelně aktualizovat v návaznosti na vývoj cen na trhu s nemovitými věcmi, ale také na změny právních předpisů promítajících se do oblasti oceňování, ať již jde například o stavební předpisy či o občanský zákoník, ale samozřejmě i předpisy další. V návaznosti na ně se klasicky aktualizují základní ceny, oceňovací postupy a terminologie. V novelách oceňovací vyhlášky se mají dále zohledňovat rovněž konstruktivní připomínky vznesené odbornou veřejností, stejně tak jako poznatky pracovníků finančních úřadů, jež vycházejí z aplikace oceňovacího předpisu v praxi a ze znalostí místních podmínek.

Pokud jde o aktuální novelu, hlavní změny, jež přináší, se mají týkat především oceňování pozemků v plochách vymezených koridorů veřejné dopravní nebo technické infrastruktury v územním plánu, úpravy opotřebení stavby vyhovující právu stavby pro oceňování práva stavby či úpravy ocenění lesních porostů zohledňující plošně odumírající a plošně odumřelé porosty. Ministerstvu šlo rovněž o aktualizaci základních jednotkových cen stavebních pozemků vyjmenovaných obcí, oblastí nebo okresů, a základních jednotkových cen staveb pro jejich oceňování porovnávacím způsobem, ale také koeficientů změn cen staveb Ki dle údajů z Českého statistického úřadu.

Vyhláška své účinnosti nabyla dnem 1. 8. 2019.

Líbil se vám náš článek? Ohodnoťte ho, prosím.
Hodnotil 1 čtenář

Diskuze k článku 0 komentářů

Všechny komentáře se zobrazí po vstupu do diskuze

Vstoupit do diskuze

Nejoblíbenější články