Novela oceňovací vyhlášky

Dne 31. 7. 2019 byla ve Sbírce zákonů publikována pod č. 188/2019 Sb. vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 441/2013 Sb., k provedení zákona o oceňování majetku (oceňovací vyhláška), ve znění pozdějších předpisů.

Mgr. Martin Glogarprávník a analytik oddělení právních systémů , ATLAS consulting spol. s r.o.
Náhled dokumentu v právním informačním systému CODEXIS

Ministerstvo financí obecně vysvětluje, že v zájmu objektivnosti oceňování nemovitých věcí je potřeba oceňovací vyhlášku pravidelně aktualizovat v návaznosti na vývoj cen na trhu s nemovitými věcmi, ale také na změny právních předpisů promítajících se do oblasti oceňování, ať již jde například o stavební předpisy či o občanský zákoník, ale samozřejmě i předpisy další. V návaznosti na ně se klasicky aktualizují základní ceny, oceňovací postupy a terminologie. V novelách oceňovací vyhlášky se mají dále zohledňovat rovněž konstruktivní připomínky vznesené odbornou veřejností, stejně tak jako poznatky pracovníků finančních úřadů, jež vycházejí z aplikace oceňovacího předpisu v praxi a ze znalostí místních podmínek.

Pokud jde o aktuální novelu, hlavní změny, jež přináší, se mají týkat především oceňování pozemků v plochách vymezených koridorů veřejné dopravní nebo technické infrastruktury v územním plánu, úpravy opotřebení stavby vyhovující právu stavby pro oceňování práva stavby či úpravy ocenění lesních porostů zohledňující plošně odumírající a plošně odumřelé porosty. Ministerstvu šlo rovněž o aktualizaci základních jednotkových cen stavebních pozemků vyjmenovaných obcí, oblastí nebo okresů, a základních jednotkových cen staveb pro jejich oceňování porovnávacím způsobem, ale také koeficientů změn cen staveb Ki dle údajů z Českého statistického úřadu.

Vyhláška své účinnosti nabyla dnem 1. 8. 2019.

Hodnocení článku
100%
Pro hodnocení článku musíte býtpřihlášen/a
Sdílejte článek
Přidat komentář
Pro přidání komentáře musíte být přihlášen/a
Tento web využívá cookies pro zajištění funkčnosti webu a získání statistik návštěvnosti webu

Partneři projektu

Všichni partneři