Novela plemenářského zákona

Dne 10. 1. 2019 byl ve Sbírce zákonů publikován pod č. 3/2019 Sb. zákon, kterým se mění zákon č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Mgr. Martin Glogarprávník a analytik oddělení právních systémů , ATLAS consulting spol. s r.o.
Náhled dokumentu v právním informačním systému CODEXIS

Zákonodárce prostřednictvím této relativně rozsáhlé novely o bezmála osmi desítkách změnových bodů zapracovává do českého vnitrostátního právního řádu rozsáhlý soubor předpisů Evropských společenství upravujících oblast šlechtění a plemenitby, ale i o označování a evidenci hospodářských zvířat. Činí tak v zájmu slučitelnosti naší právní úpravy v dané oblasti s úpravou evropskou. Dle důvodové zprávy se také díky obdobným krokům v minulosti šlechtění hospodářských zvířat v České republice dostalo na úroveň tradičních vyspělých chovatelských států, a to nejen členských zemí EU. Důsledným plněním schválených šlechtitelských programů, zejména v oblasti prováděných kontrol užitkovosti, kontrol dědičnosti či vhodným uplatňováním selekčního tlaku na základě výpočtu plemenných hodnot mělo dojít k výraznému nárůstu užitkovosti a tím i k výraznému nárůstu počtu kvalitních plemenných zvířat s vysokou plemennou hodnotou. Plemenná zvířata se tak stala konkurence schopnými v rámci prodeje jak na trhu v členských zemích EU, tak i v dalších zemích. Aktuální novela má nastolený trend udržet a dále rozvinout.

Má jít především o odstraňování rozdílů v normách jednotlivých členských států EU, jež by mohly vytvářet technické překážky bránící obchodu s plemennými zvířaty a jejich zárodečnými produkty. Jedná se zejména o sjednocení kritérií pro uznávání subjektů, které jsou oprávněny vést plemenné knihy, subjektů, které mohou vykonávat testování a genetické hodnocení zvířat, sjednocení kritérií pro uznávání šlechtitelských programů, sjednocení kritérií pro zápis zvířat do hlavních oddílů plemenných knih, sjednocení kritérií pro obsah zootechnických osvědčení, a nakonec sjednocení kritérií pro provádění úředních kontrol dodržování stanovených pravidel.

Jak důvodová zpráva dále upřesňuje, uplatňování ustanovení platného plemenářského zákona v oblasti označování a evidence označovaných zvířat a evidovaných zvířat má zaručit důvěryhodnost i pro administraci podpor evropských finančních prostředků. Zároveň má tento systém umožnit, díky pravidelnému zaznamenávání pohybu zvířat v ústřední evidenci, získávat aktuální přehled pro zamezení přenosu chorob zvířat, zejména pak chorob přenosných ze zvířat na člověka, a chránit tak potravinovou bezpečnost nejen v České republice, ale i v EU.

Zákon své účinnosti nabyl dnem 25. 1. 2019.

Hodnocení článku
0%
Pro hodnocení článku musíte býtpřihlášen/a
Sdílejte článek
Přidat komentář
Pro přidání komentáře musíte být přihlášen/a
Tento web využívá cookies pro zajištění funkčnosti webu a získání statistik návštěvnosti webu

Partneři projektu

Všichni partneři