Novela prováděcí vyhlášky k zákonu o civilním letectví

Dnem 28. 4. 2023 své účinnosti nabyla vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 108/1997 Sb., kterou se provádí zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů. Ve Sbírce zákonů byla publikována pod č. 98/2023 Sb.

právník a analytik oddělení právních systémů, ATLAS consulting spol. s r.o.
Dron
Foto: Pixabay
Náhled dokumentu v právním informačním systému CODEXIS

Ministerstvo dopravy k této relativně rozsáhlé novele o bezmála pěti desítkách změnových bodů stručně přibližuje, že byla zpracována zejména v reakci na změny v oblasti provozu a řízení bezpilotních systémů, jež do zákona o civilním letectví přinesla jeho novela publikovaná ve Sbírce zákonů pod č. 431/2022 Sb. 

Důvodová zpráva pak doplňuje, že se tímto krokem na podzákonné úrovni provádí adaptace právního řádu České republiky na novou, poměrně rozsáhlou, strukturovanou a detailní úpravu unijních požadavků na bezpilotní systémy, tedy „drony“ v širším smyslu. Potřeba dalších změn, jež novela přinesla, pak vyplynula z dosavadní aplikační praxe, zejména pak pokud jde o komplexnější právní úpravu vedení databáze terénu a překážek či o požadavky aplikační praxe ve věci užívání ploch ke vzletům a přistáním.

Hodnocení článku
0%
Pro hodnocení článku musíte být přihlášen/a

Diskuze k článku ()

Pro přidání komentáře musíte být přihlášen/a

Související články

Další články