Novela prováděcí vyhlášky k zákonu o oběhu bankovek a mincí

Dne 15. 12. 2021 byla ve Sbírce zákonů publikována pod č. 476/2021 Sb. vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 274/2011 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o oběhu bankovek a mincí, ve znění vyhlášky č. 418/2016 Sb.

právník a analytik oddělení právních systémů, ATLAS consulting spol. s r.o.
Foto: Fotolia
Náhled dokumentu v právním informačním systému CODEXIS

Tato novela o jediném změnovém bodu přináší nové znění § 23 novelizované vyhlášky upravujícího náležitosti osvědčení o absolvování kurzu o rozpoznávání bankovek a mincí podezřelých z padělání nebo pozměňování. Česká národní banka přibližuje, že změna byla přijata v souvislosti s realizací projektu digitalizace osvědčení o absolvování odborného kurzu o rozpoznávání bankovek a mincí podezřelých z padělání a pozměňování, ruku v ruce s čímž vyvstala související potřeba stanovit náležitosti takového elektronického osvědčení. V dosavadní podobě totiž legislativa náležitosti uvedeného elektronického osvědčení neupravovala.

Důvodová zpráva pak doplňuje, že projekt digitalizace osvědčení o absolvování odborného kurzu představuje nedílnou součást nového informačního systému České národní banky, jehož cílem je komplexní zajištění činností spojených s organizací odborných kurzů, které jsou pořádány jak Českou národní bankou, tak pověřenými osobami. Součástí nového informačního systému má být také on-line portál pro pověřené osoby a klienty. Česká národní banka přitom přistoupila k rozhodnutí o digitalizaci osvědčení zejména s ohledem na značný rozsah manuálních činností v procesu vystavování osvědčení v listinné podobě a vysoké náklady na pořízení tiskopisů osvědčení a hologramů. Digitalizace osvědčení má přispět ke zvýšení efektivity práce, úspoře nákladů a eliminaci reputačního rizika vyplývajícího z neefektivního plnění zákonné povinnosti, klientům má pak přinést, kromě zvýšení efektivity práce v důsledku snížení administrativní zátěže, benefit v podobě rychlosti vydání osvědčení, která budou generována systémem bezprostředně po zadání výsledků závěrečného testu a ihned distribuována prostřednictvím on-line portálu, a dále obecné uživatelské přívětivosti nového informačního systému.

Vyhláška své účinnosti nabyla dnem 1. 1. 2022.

Hodnocení článku
0%
Pro hodnocení článku musíte být přihlášen/a

Diskuze k článku ()

Pro přidání komentáře musíte být přihlášen/a

Související články

Další články