Novela prováděcí vyhlášky k zákonu o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů

Dne 29.5.2014 byla ve Sbírce zákonů zveřejněna pod č. 95/2014 Sb. vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 335/2004 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů, ve znění pozdějších předpisů.

právník a analytik oddělení právních systémů, ATLAS consulting spol. s r.o.
Řízení ve věcech vyslovení přípustnosti převzetí nebo držení ve zdravotním ústavu
Foto: Fotolia
Náhled dokumentu v právním informačním systému CODEXIS

Česká republika je již od roku 1972 smluvní stranou Úmluvy o vzájemném uznávání zkušebních značek ručních palných zbraní. Ta byla sjednána v Bruselu v roce 1969 a ve Sbírce zákonů publikována pod č. 70/1975 Sb.

Dle důvodové zprávy bylo touto mezinárodní smlouvou založeno České republice členství ve Stálé mezinárodní komisi pro ověřování ručních palných zbraní. Plenární zasedání této komise vydává rozhodnutí, která jsou pro členské státy závazná. Některá ustanovení těchto rozhodnutí, jedná se především o rozhodnutí plenárního zasedání č. XXXI, XXX, XXIX a XXVIII, však doposud nebyla do českého právního řádu promítnuta. Právě publikovaná novela má tento stav napravit a nemá učinit nic jiného, než příslušná ustanovení uvedených rozhodnutí do právního řádu České republiky řádně promítnout tak, aby bylo učiněno zadost závazku plynoucímu z mezinárodní smlouvy.

Dalším z důvodů, proč k novelizaci dochází, je potřeba splnit povinnost vycházející z čl. 8 Protokolu proti nedovolené výrobě střelných zbraní, jejich součástí a dílů a střeliva a proti obchodování s nimi, jenž doplňuje úmluvu Organizace spojených národů proti nadnárodnímu organizovanému zločinu z roku 2000 a byl ve Sbírce mezinárodních smluv publikován pod č. 76/2013 Sb.m.s. Požadavky uvedeného čl. 8 se týkají značení střelných zbraní při jejich výrobě, dovozu a převodu ze státních zásob do trvalého civilního používání, a to pro účely identifikace a sledování jednotlivých střelných zbraní.

V kontextu těchto změn bylo rovněž potřeba provést určité úpravy také v jiných ustanoveních vyhlášky tak, aby byla zachována konzistentnost, srozumitelnost a dobrá aplikovatelnost celé předmětné právní úpravy, přičemž zde byla snaha, aby ke změnám došlo v co možná nejnižší a nejnezbytnější míře.

Vyhláška nabývá účinnosti dnem 13.6.2014.

Hodnocení článku
0%
Pro hodnocení článku musíte být přihlášen/a

Diskuze k článku ()

Pro přidání komentáře musíte být přihlášen/a

Související články

Další články