Novela prováděcí vyhlášky k zákonu o potravinách a tabákových výrobcích

Dne 1.8.2014 byla ve Sbírce zákonů zveřejněna pod č. 159/2014 Sb. vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 326/2001 Sb., kterou se provádí § 18 písm. a), d), g), h), i) a j) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, pro maso, masné výrobky, ryby, ostatní vodní živočichy a výrobky z nich, vejce a výrobky z nich, ve znění pozdějších předpisů.

právník a analytik oddělení právních systémů, ATLAS consulting spol. s r.o.
Foto: Fotolia
Náhled dokumentu v právním informačním systému CODEXIS

Dle důvodové zprávy byla hlavním důvodem novely potřeba naplnit požadavek vyplývající z přímo použitelného evropského nařízení č. 1379/2013 o společné organizaci trhů s produkty rybolovu a akvakultury, které má v plném rozsahu nabýt účinnosti dnem 13.12.2014. Uvedené nařízení rozšiřuje povinnost označit produkty rybolovu a akvakultury při uvádění na trh pro konečného spotřebitele obchodním označením příslušného druhu a jeho vědeckým názvem. Členské státy mají povinnost sestavit a zveřejnit seznam obchodních označení (včetně přípustných alternativních označení přípustných na jejich území), a to včetně vědeckých názvů každého druhu podle informačního systému FishBase, případně podle databáze ASFIS Organizace pro výživu a zemědělství (FAO). Tím má být obecně zajištěno srozumitelnější a přehlednější označení pro spotřebitele.

V souvislosti s tím tak přichází, prostřednictvím právě publikované novely, revize a doplnění seznamu obchodních označení produktů rybolovu a ostatních vodních živočichů přípustných na českém území. Doposud byl seznam těchto obchodních označení stanoven Českou technickou normou ČSN 56 0634 Ryby a vodní živočichové – terminologie. Ministerstvo zemědělství však nemělo přímou možnost do stávajícího seznamu operativně vstupovat, revidovat jej a doplňovat. Norma také není bez dalšího a pro kohokoliv volně dostupná a její obsah, byť byla před třemi lety revidována, již nebyl pro naplnění nových požadavků dostačující. Proto byl stanoven jiný způsob zveřejnění uvedeného seznamu, a to prostřednictvím nově vložené přílohy právě novelizované prováděcí vyhlášky.

Již by nemělo být spojeno s žádnými problémy provádět průběžné revize a doplňování seznamu, povinnosti vyplývající z přímo použitelného evropského nařízení bude novelou rovněž učiněno zadost. Změna má taktéž přispět ke snížení administrativní zátěže provozovatelů potravinářských podniků z hlediska označení obalů výrobků pro nové druhy ryb a produkty rybolovu a akvakultury uváděné na trh v České republice.

Vyhláška nabude účinnosti dnem 13.12.2014.

Hodnocení článku
0%
Pro hodnocení článku musíte být přihlášen/a

Diskuze k článku ()

Pro přidání komentáře musíte být přihlášen/a

Související články

Další články

Tento web využívá cookies pro zajištění funkčnosti webu a získání statistik návštěvnosti webu