Novela prováděcí vyhlášky k zákonu o pozemních komunikacích

Dne 27. 9. 2018 byla ve Sbírce zákonů publikována pod č. 208/2018 Sb. vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.

Mgr. Martin Glogarprávník a analytik oddělení právních systémů , ATLAS consulting spol. s r.o.
Náhled dokumentu v právním informačním systému CODEXIS

Jde o krátkou novelu mající naplnit zmocnění vymezit sypký materiál ve smyslu § 43 zákona o pozemních komunikacích ve znění po novele publikované ve Sbírce zákonů pod č. 193/2018 Sb. Novela zákona, na níž Ministerstvo dopravy aktuálně publikovanou novelou vyhlášky navazuje, reaguje na jev vyplývající z fyzikálních vlastností některých materiálů zapříčiňující, že při jejich přepravě nelze zajistit rovnoměrné zatížení jednotlivých náprav vozidla. V případě sypkých materiálů totiž při zrychlení a především pak při náhlém zpomalení dochází k pohybu nákladu v přepravním prostoru. Důsledkem toho pak může být přetížení některých náprav způsobené pohybem zadní části nákladu dopředu, a to působením setrvačných sil na náklad během brždění, většinou prudkého a náhlého. Důvodová zpráva poukazuje na to, že řidič vozidla tento jev nemůže nijak ovlivnit a zpravidla nemůže ovlivnit ani způsob naložení a zajištění nákladu. Je-li však vozidlo podrobeno kontrolnímu vážení a je-li zjištěno překročení nejvyšší povolené hmotnosti na nápravu, odpovídal by takový řidič za příslušný přestupek.

Proto přišel zákonodárce s novelou zákona o pozemních komunikacích mající zajistit, aby řidič za přestupek spočívající výhradně v přetížení náprav, skupin náprav, kol nebo skupin kol v případě převozu sypkého materiálu neodpovídal, a to za současného dodržení nejvyšší povolené hmotnosti vozidla či jízdní soupravy, ovšemže. Právě publikovaná novela vyhlášky má pak, na základě zákonného zmocnění, na podzákonné úrovni takový sypký materiál a jeho fyzikální vlastnosti blíže vymezit.

Důvodová zpráva k dané věci doplňuje, že odpovědnost provozovatele vozidla zůstává i nadále zachována v plném rozsahu. Provozovatel vozidla má mít totiž možnost ovlivnit, jaký náklad bude naložen, o jaké hmotnosti a jakým způsobem, když může zajistit, aby bylo vozidlo vybaveno přepážkami, či zvolit jiná technická řešení, jež by pohyb materiálu minimalizovala. Může rovněž rozhodnout o množství sypkého materiálu, které bude přepravováno, a při nakládce ponechat dostatečnou rezervu.

Novela vyhlášky dále odstranila některá v současné době již nadbytečná ustanovení týkající se nákladů kontrolního vážení, jež byly ze zákona o pozemních komunikacích vypuštěny již v roce 2015.

Vyhláška své účinnosti nabyla dnem 1. 10. 2018.

Hodnocení článku
0%
Pro hodnocení článku musíte býtpřihlášen/a
Sdílejte článek
Přidat komentář
Pro přidání komentáře musíte být přihlášen/a
Tento web využívá cookies pro zajištění funkčnosti webu a získání statistik návštěvnosti webu

Partneři projektu

Všichni partneři