Novela prováděcí vyhlášky k zákonu o prevenci závažných havárií

Dnem 23. 8. 2023 své účinnosti nabyla vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 227/2015 Sb., o náležitostech bezpečnostní dokumentace a rozsahu informací poskytovaných zpracovateli posudku. Ve Sbírce zákonů byla publikována pod č. 244/2023 Sb.

právník a analytik oddělení právních systémů, ATLAS consulting spol. s r.o.
Chemička, rafinerie
Foto: Pixabay
Náhled dokumentu v právním informačním systému CODEXIS

Ministerstvo životního prostředí k této novele vyhlášky vydané v intencích zákona č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými směsmi, stručně přibližuje, že jí reflektuje řízení pro porušení povinnosti vedené Evropskou komisí proti České republice, reaguje na institut tzv. jednotného environmentálního stanoviska a na s ním související změny v právním řádu, jež přinesl především změnový zákon č. 149/2023 Sb., ale také upřesňuje znění novelizované vyhlášky tak, aby zohlednilo zkušenosti vzešlé z její dosavadní aplikační praxe.

Důvodová zpráva pak blíže popisuje, pokud jde o zmíněné řízení pro porušení povinnosti (tzv. infringementové řízení), že v něm bylo Evropskou komisí namítáno nesprávné provedení některých ustanovení evropské směrnice 2012/18/EU o kontrole nebezpečí závažných havárií s přítomností nebezpečných látek (tzv. směrnice SEVESO III).

Hodnocení článku
0%
Pro hodnocení článku musíte být přihlášen/a

Diskuze k článku ()

Pro přidání komentáře musíte být přihlášen/a

Související články

Další články