Novela prováděcí vyhlášky k zákonu o vodovodech a kanalizacích

Dne 28.3.2014 byla ve Sbírce zákonů zveřejněna pod č. 48/2014 Sb. vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů.

právník a analytik oddělení právních systémů, ATLAS consulting spol. s r.o.
Foto: Fotolia
Náhled dokumentu v právním informačním systému CODEXIS

Jde o rozsáhlou novelu čítající bezmála padesát novelizačních bodů, jejíž potřeba vyvstanula především po novelizaci zákona o vodovodech a kanalizacích provedené k 1.1.2014 zákonem č. 275/2013 Sb. Na změny realizované tímto zákonem je nyní adekvátně reagováno také v podzákonné rovině. Další vyhláškou provedené změny dle důvodové zprávy vycházejí z praktických zkušeností při aplikaci této vyhlášky orgány veřejné správy, a to zejména z poznatků získaných vodoprávními úřady všech stupňů a provozovateli vodovodů a kanalizací, dále pak také z poznatků odběratelů a zájmového a profesního Sdružení oboru vodovodů a kanalizací ČR.

Vyhláška nabyla účinnosti, s výjimkou některých svých ustanovení, dnem 1.4.2014.

Hodnocení článku
0%
Pro hodnocení článku musíte být přihlášen/a

Diskuze k článku ()

Pro přidání komentáře musíte být přihlášen/a

Související články

Další články