Novela prováděcí vyhlášky k zákonu o vodovodech a kanalizacích

Dne 30. 6. 2021 byla ve Sbírce zákonů publikována pod č. 244/2021 Sb. vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů.

právník a analytik oddělení právních systémů, ATLAS consulting spol. s r.o.
Náhled dokumentu v právním informačním systému CODEXIS

Ministerstvo zemědělství k této rozsáhlé novele o desítkách změnových bodů upřesňuje, že byla přijata v návaznosti na novelu vodního zákona publikovanou ve Sbírce zákonů pod č. 113/2018 Sb. a účinnou od počátku roku 2019. Deklarovaným cílem aktuální novelizace přitom bylo zejména reagovat na uvedené změny vodního zákona a stanovit technické podmínky pro stavbu a provoz odlehčovacích komor, stejně tak jako na změny zákona o zeměměřictví a stanovit jednoznačnou specifikaci rozsahu dat poskytovaných pro potřeby agendy oboru vodovodů a kanalizací, a dále prodloužit platnost stávajícího dlouhodobého srážkového normálu využívaného pro výpočet množství srážkových vod odváděných do kanalizace, stanovit jednoznačná pravidla pro realizaci plánu financování obnovy vodovodů a kanalizací, provázat výpočet ceny pro vodné a pro stočné s účetními předpisy, a nakonec aplikovat některé poznatky získané z dosavadního průběhu kontrol a z aplikační praxe.   

Své účinnosti vyhláška nabyla, ovšem s výjimkami celé řady svých ustanovení, dnem 1. 7. 2021.

Hodnocení článku
0%
Pro hodnocení článku musíte být přihlášen/a

Diskuze k článku ()

Pro přidání komentáře musíte být přihlášen/a

Související články

Další články

Tento web využívá cookies pro zajištění funkčnosti webu a získání statistik návštěvnosti webu