Novela prováděcí vyhlášky k zákonu o volbách do Evropského parlamentu

Dne 7.4.2014 byla ve Sbírce zákonů zveřejněna pod č. 63/2014 Sb. vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 409/2003 Sb., k provedení zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

právník a analytik oddělení právních systémů, ATLAS consulting spol. s r.o.
Foto: Fotolia
Náhled dokumentu v právním informačním systému CODEXIS

Novela je dalším z projevů transpozice evropské směrnice 2013/1/EU do právního řádu České republiky, kdy bylo potřeba, kromě zákona o volbách do Evropského parlamentu, o čemž jsme informovali nedávno, novelizovat také jeho prováděcí vyhlášku a vložit do ní institut informace jiného členského státu o tom, že kandidát byl zbaven práva být volen. Současně se ukázalo jako nutné přizpůsobit novým podmínkám Prohlášení kandidáta, který je občanem jiného členského státu Evropské unie, které tvoří přílohu ke kandidátní listině pro volby do Evropského parlamentu.

Vyhláška nabyla účinnosti dnem 7.4.2014.

Hodnocení článku
0%
Pro hodnocení článku musíte být přihlášen/a

Diskuze k článku ()

Pro přidání komentáře musíte být přihlášen/a

Související články

Další články