Novela prováděcích vyhlášek k zákonu o archivnictví a spisové službě

Dne 27. 3. 2019 byla ve Sbírce zákonů publikována pod č. 85/2019 Sb. vyhláška, kterou se mění vyhlášky provádějící zákon o archivnictví a spisové službě.

Mgr. Martin Glogarprávník a analytik oddělení právních systémů , ATLAS consulting spol. s r.o.
Náhled dokumentu v právním informačním systému CODEXIS

Novelizuje vyhlášku č. 645/2004 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o archivnictví a spisové službě, a vyhlášku č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby.

Dle důvodové zprávy je cílem novelizace relevantně reflektovat požadavky evropského nařízení č. 910/2014 o elektronické identifikaci a službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce na vnitřním trhu, tedy tzv. nařízení eIDAS, evropské směrnice 2014/55/EU o elektronické fakturaci při zadávání veřejných zakázek, a v neposlední řadě zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce. První z novelizovaných vyhlášek se tak má uvést do terminologického souladu s nařízením eIDAS a výše uvedeným zákonem, v případě druhé z novelizovaných vyhlášek má dojít k úpravě vedení spisové služby v elektronické podobě a doručování dokumentů v digitální podobě, přičemž má tato změna souviset s pokračující digitalizací veřejné správy.

Vyhláška své účinnosti nabývá, ovšem s výjimkou jednoho ze svých ustanovení, dnem 1. 7. 2019.

Hodnocení článku
0%
Pro hodnocení článku musíte býtpřihlášen/a
Sdílejte článek
Přidat komentář
Pro přidání komentáře musíte být přihlášen/a
Tento web využívá cookies pro zajištění funkčnosti webu a získání statistik návštěvnosti webu

Partneři projektu

Všichni partneři