Novela prováděcích vyhlášek k zákonu o platebním styku

Dnem 1. 7. 2022 své účinnosti nabývá vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 1/2022 Sb., o žádostech a oznámeních k výkonu činnosti podle zákona o platebním styku, a vyhláška č. 7/2018 Sb., o některých podmínkách výkonu činnosti platební instituce, správce informací o platebním účtu, poskytovatele platebních služeb malého rozsahu, instituce elektronických peněz a vydavatele elektronických peněz malého rozsahu, ve znění vyhlášky č. 2/2022 Sb. Ve Sbírce zákonů byla publikována pod č. 151/2022 Sb.

právník a analytik oddělení právních systémů, ATLAS consulting spol. s r.o.
Foto: Fotolia
Náhled dokumentu v právním informačním systému CODEXIS

Česká národní banka vysvětluje, že novela byla připravena na základě zmocnění obsaženého v novele zákona o platebním styku (publikované ve Sbírce zákonů pod č. 129/2022 Sb.), dle kterého má vyhláška upravit podrobnosti náležitostí žádostí o udělení povolení k činnosti poskytovatele služby dynamické směny měn a dále upravit některé dílčí požadavky, zejména na důvěryhodnost žadatele a jeho vedoucích osob a osob s kvalifikovanou účastí. Má též dojít k výslovnému zakotvení požadavku na uvedení opatření, která žadatel zavede v oblasti boje proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu.

Hodnocení článku
0%
Pro hodnocení článku musíte být přihlášen/a

Diskuze k článku ()

Pro přidání komentáře musíte být přihlášen/a

Související články

Další články