Novela Řádu pro zdravotní způsobilost osob při provozování dráhy a drážní dopravy

Dne 27. 6. 2019 byla ve Sbírce zákonů publikována pod č. 149/2019 Sb. vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 101/1995 Sb., kterou se vydává Řád pro zdravotní způsobilost osob při provozování dráhy a drážní dopravy, ve znění pozdějších předpisů.

Mgr. Martin Glogarprávník a analytik oddělení právních systémů , ATLAS consulting spol. s r.o.
Náhled dokumentu v právním informačním systému CODEXIS

Jak vysvětluje Ministerstvo dopravy, novelizovaná vyhláška stanovuje konkrétní požadavky na zdravotní způsobilost držitelů licence strojvedoucího na dráze celostátní a regionální a držitelů průkazu způsobilosti na dráze tramvajové, trolejbusové, speciální, lanové, místní a vlečce, jakož i žadatelů o jmenované doklady, a dále podmínky zdravotní způsobilosti fyzických osob vykonávajících ostatní činnosti při provozování dráhy a drážní dopravy a uchazečů o výkon těchto činností.

Její aktuálně publikovaná novela o více než třech desítkách změnových bodů má být reakcí na stav, kdy Ministerstvo dopravy již delší dobu registrovalo potřebu rozsáhlejších změn ve věcném vymezení podmínek zdravotní způsobilosti zejména osob řídících drážní vozidlo, ale okrajově i osob vykonávajících ostatní specifické činnosti při provozování dráhy a drážní dopravy. Mělo se totiž ukázat, že se v důsledku značného pokroku v oblasti kompenzace či možností léčby určitých nemocí nebo stavů některé z dosavadních podmínek staly již neúměrně přísnými. V případě městských drah měl zase vznikat nesoulad v nárocích kladených na řidiče autobusů, trolejbusů a tramvají. Nadto i unijní legislativa měla umožňovat stanovit podmínky zdravotní způsobilosti mírněji, než činila dosavadní právní úprava vnitrostátní. Ze všech těchto důvodů se Ministerstvo dopravy rozhodlo přistoupit ke změnám realizovaným právě publikovanou novelizační vyhláškou.

Ta své účinnosti nabyla dnem 1. 7. 2019.

Hodnocení článku
0%
Pro hodnocení článku musíte býtpřihlášen/a
Sdílejte článek
Přidat komentář
Pro přidání komentáře musíte být přihlášen/a
Tento web využívá cookies pro zajištění funkčnosti webu a získání statistik návštěvnosti webu

Partneři projektu

Všichni partneři