Novela rozpočtových pravidel

Dne 7. 11. 2017 byl ve Sbírce zákonů publikován pod č. 367/2017 Sb. zákon, kterým se mění zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony.

Mgr.  Martin Glogar

Mgr. Martin Glogar

právník a analytik oddělení právních systémů ATLAS consulting spol. s r.o.

Mgr. Martin Glogar

právník a analytik oddělení právních systémů ATLAS consulting spol. s r.o.

Tato novela byla přijata proto, aby upravila proces poskytování dotací a návratných finančních výpomocí ze státního rozpočtu. Dle důvodové zprávy totiž dosavadní právní úprava tohoto procesu byla již v souvislosti s vývojem právního řádu a s vývojem judikatury překonaná, proto bylo potřeba na takový vývoj reagovat a modifikovat ji. Zákonodárce dosavadní stav vyhodnotil jako dlouhodobě neudržitelný. Za nejzásadnější problém přitom bylo považováno, že rozpočtová pravidla vylučovala pro proces poskytování dotací a návratných finančních výpomocí ze státního rozpočtu použití správního řádu, přičemž však zároveň neupravovala jiný proces, kterým by se takové poskytování řídilo. Novela tak, vedle jiného, nově upravuje vztah poskytování dotací a návratných finančních výpomocí ze státního rozpočtu ke správnímu řádu.

Zákonem jsou dále novelizovány zákon o podpoře regionálního rozvoje, zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací a zákon o Státním fondu životního prostředí České republiky. Účinnosti zákon nabývá dnem 1. 1. 2018.

Diskuze k článku 0 komentářů

Všechny komentáře se zobrazí po vstupu do diskuze

Vstoupit do diskuze