Novela rozpočtových pravidel

Dne 27. 11. 2020 byl ve Sbírce zákonů publikován pod č. 484/2020 Sb. zákon, kterým se mění zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony.

Mgr. Martin Glogarprávník a analytik oddělení právních systémů , ATLAS consulting spol. s r.o.
Náhled dokumentu v právním informačním systému CODEXIS

Tato rozsáhlá novela měnící rozpočtová pravidla v bezmála stovce změnových bodů přináší celou řadu svým zaměřením různorodých změn. Důvodová zpráva zmiňuje například změny v úpravě nakládání s příjmy z prodeje majetku nabytého organizační složkou státu darem nebo děděním, programového financování, výzvy poskytovatele dotace jejímu příjemci k vrácení dotace nebo její části, odnětí dotace nebo návratné finanční výpomoci, zveřejňování informací o poskytovaných dotacích a návratných finančních výpomocích poskytovaných ze státního rozpočtu, rozpočtových opatření, platů a ostatních plateb za provedenou práci, salda státního rozpočtu, rezervace prostředků státního rozpočtu, účtů podřízených státní pokladně, státního dluhu, státních finančních aktiv a pasiv, Národního fondu, porušení rozpočtové kázně, rezervních fondů organizačních složek státu či účtů organizačních složek státu a státních příspěvkových organizací zřizovaných jinde než v České národní bance, ale také podrobnější úpravu rozpočtové skladby.

Vedle rozpočtových pravidel jsou novelizovány rovněž zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, zákon o zemědělství, zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků, zákon o zahraniční rozvojové spolupráci a humanitární pomoci poskytované do zahraničí, zákon o státní službě, zákon o registru smluv a zákon o jednacím řádu Poslanecké Sněmovny. 

Právě publikovaný novelizační zákon své účinnosti nabývá, ovšem s řadou výjimek, dnem 1. 1. 2022.

Hodnocení článku
0%
Pro hodnocení článku musíte býtpřihlášen/a
Sdílejte článek
Přidat komentář
Pro přidání komentáře musíte být přihlášen/a
Tento web využívá cookies pro zajištění funkčnosti webu a získání statistik návštěvnosti webu

Partneři projektu

Všichni partneři