Novela školského zákona

Dne 15. 2. 2019 byl ve Sbírce zákonů publikován pod č. 46/2019 Sb. zákon, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Mgr. Martin Glogarprávník a analytik oddělení právních systémů , ATLAS consulting spol. s r.o.
Náhled dokumentu v právním informačním systému CODEXIS

Jde o krátkou novelu o jediném změnovém bodu, jejíž návrh byl iniciativou skupiny poslanců. Ti v důvodové zprávě vysvětlují, že s účinností od 1. 9. 2017 zákon č. 178/2016 Sb. upravil § 47 odst. 1 školského zákona tak, že bylo nově možné přijímat do přípravných tříd základních škol pouze děti s povoleným odkladem povinné školní docházky. Do té doby přitom platilo, že byly děti s povoleným odkladem školní docházky přijímány do přípravných tříd sice přednostně, nicméně bylo možné přijímat do přípravných tříd i děti bez povoleného odkladu školní docházky, u kterých to písemně doporučilo školské poradenské zařízení. Aktuální novela má tento původní stav navrátit.

Změna z roku 2017 byla tehdy odůvodňována tím, že by přípravné třídy nadále neměly suplovat činnost mateřské školy, ale naopak pomoci vyrovnat vývoj těch dětí, jež mají z jakéhokoliv důvodu odklad povinné školní docházky. Dle důvodové zprávy k aktuální novele však bylo prokázáno, že tehdejší záměr není ve skutečnosti naplňován. Dosavadní právní úprava totiž umožňovala zápis do přípravných tříd pouze dětem s povoleným odkladem, naopak měla zcela pomíjet skupinu dětí narozených od září do prosince kalendářního roku, které mají tzv. „odklad věkem“. Tyto děti měly možnost buď zůstat v mateřské škole, nebo jít předčasně do první třídy základní školy. Ani jedno řešení se však pro ně nemělo ukázat jako dobré. Mateřská škola už pro tyto děti nebyla motivační, zvlášť při smíšených třídách, ve kterých zejména v menších obcích běžně bývají společně starší i mladší děti. Předškoláci se zde nudí, ztrácejí svůj potenciál a motivaci pro výuku. Na základní škole tyto děti zase mohou ještě mít problémy se zvládáním výuky. Zařazení do přípravné třídy základní školy se pro tento okruh dětí mělo ukázat jako nejvhodnější způsob vzdělávání, což se ostatně před účinností zákona č. 178/2016 Sb. mělo již osvědčit v praxi.

Nadto může být takové doplnění přípravných tříd, do kterých byly přednostně umístěny děti s odkladem povoleným ředitelem základní školy, také dalšími dětmi, u nichž je to doporučeno školním poradenským zařízením, v mnoha případech klíčové pro naplnění zákonného požadavku alespoň deseti dětí ve třídě tak, aby bylo přípravnou třídu vůbec možné zřídit.

Zákon své účinnosti nabyl dnem 15. 2. 2019.

Hodnocení článku
100%
Pro hodnocení článku musíte býtpřihlášen/a
Sdílejte článek
Přidat komentář
Pro přidání komentáře musíte být přihlášen/a
Tento web využívá cookies pro zajištění funkčnosti webu a získání statistik návštěvnosti webu

Partneři projektu

Všichni partneři