Novela stavebního zákona

Dne 31. 7. 2017 byl ve Sbírce zákonů publikován pod č. 225/2017 Sb. zákon, kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony.

právník a analytik oddělení právních systémů, ATLAS consulting spol. s r.o.
Foto: Redakce
Náhled dokumentu v právním informačním systému CODEXIS

Jde o rozsáhlou novelu o více než třech stovkách změnových bodů, jež vznikla, dle důvodové zprávy, na základě programového prohlášení vlády. V něm se vláda zavázala připravit v oblasti územního plánování a stavebního řádu novelu, která by měla přinést zjednodušení a zrychlení povolovacích řízení. Změny by měly pomoci odstranit zejména dlouhodobě kritizovaný stav zdlouhavého a složitého povolování stavebního záměru.

Vedle stavebního zákona je novelizován rovněž například zákon o požární ochraně, zákon o státní památkové péči, horní zákon, zákon o geologických pracích, zákon o ochraně přírody a krajiny, zákon o ochraně zemědělského půdního fondu, zákon o dani z nemovitých věcí, zákon o daních z příjmů, ale i celá řada zákonů dalších.

Zákon nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2018.

Hodnocení článku
0%
Pro hodnocení článku musíte být přihlášen/a

Diskuze k článku ()

Pro přidání komentáře musíte být přihlášen/a

Související články

Další články