Menu

Změny v legislativě

Novela trestního zákoníku a trestního řádu

Změny v legislativěVyšlo ve Sbírce zákonůMgr. Martin Glogar06.03.2017
Mgr. Martin Glogar06.03.2017

Dne 3.3.2017 byl ve Sbírce zákonů publikován pod č. 55/2017 Sb. zákon, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony.

Náhled dokumentu v právním informačním systému CODEXIS

Primárním cílem tohoto novelizačního předpisu je zajistit řádnou implementaci evropské směrnice 2014/42/EU o zajišťování a konfiskaci nástrojů a výnosů z trestné činnosti v Evropské unii. Dle důvodové zprávy se přitom směrnice zaměřuje na oblast zajištění a odčerpání majetku v trestním řízení a zdůrazňuje význam účinného odčerpání nástrojů a výnosů z trestné činnosti jako jednoho z efektivních nástrojů boje s organizovaným zločinem. České trestní předpisy přitom v dosavadním znění plně neumožňovaly tzv. rozšířené zabavení majetku ve smyslu směrnice. Novela má v podstatě především umožnit efektivní vnitrostátní zajištění a odčerpání nástrojů a výnosů z trestné činnosti, a to v souladu se zásadou, že zločin se nesmí vyplácet. Podpořena má být rovněž justiční spolupráce s jinými členskými státy EU v této oblasti.

Vedle trestního zákoníku a trestního řádu je novelizován rovněž zákon o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, zákon o soudnictví ve věcech mládeže, zákon o výkonu zajištění majetku a věcí v trestním řízení, zákon o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim a zákon o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních.

Zákon nabývá účinnosti dnem 18.3.2017.

Mgr. Martin Glogarprávník a analytik oddělení právních systémů ATLAS consulting spol. s r.o.
0%
Hodnocení článku
Pro hodnocení článku musíte býtpřihlášen/a
Přidat komentář
Pro přidání komentáře musíte být přihlášen/a
Tento web využívá cookies pro zajištění funkčnosti webu a získání statistik návštěvnosti webu

Partneři projektu

Všichni partneři