Novela trestního zákoníku a trestního řádu

Dne 6. 8. 2020 byl ve Sbírce zákonů publikován pod č. 333/2020 Sb. zákon, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony.

právník a analytik oddělení právních systémů, ATLAS consulting spol. s r.o.
Foto: Fotolia
Náhled dokumentu v právním informačním systému CODEXIS

Důvodová zpráva k okolnostem přípravy této novely vysvětluje, že s přijetím nového trestního zákoníku zhruba před desetiletím došlo v právní úpravě trestních sankcí k výrazným změnám, přičemž zákonodárce tehdy předpokládal, že se tyto změny projeví pozitivním směrem v uplatňované sankční politice, a to především snížením ukládání krátkodobých nepodmíněných trestů odnětí svobody a snížením počtu vězněných osob. Praxe však měla ukázat, že se taková očekávání nenaplnila a v soudní praxi je trest odnětí svobody stále ukládán ve většině případů. Naopak peněžitý trest, jenž může být u řady trestných činů nižší společenské škodlivosti pokládán za vhodnější, je ukládán v nedostatečném množství, v čemž zákonodárce spatřuje nevyužití potenciálu, který tento druh trestu skýtá.

Cílem právě publikované novely tedy především je na základě vyhodnocení poznatků praxe přinést taková legislativní opatření, která zvýší počet ukládaných peněžitých trestů, ať již jako trestů samostatných, tak ukládaných vedle trestu jiného. To obnáší změny jak hmotněprávních podmínek ukládání tohoto trestu a důsledků jeho nevykonání, tak změny právní úpravy jeho výkonu.

Za hlavní změny v oblasti trestního práva hmotného zákonodárce považuje například zrušení institutu náhradního trestu odnětí svobody a jeho nahrazení přeměnou nezaplaceného peněžitého trestu v trest odnětí svobody podle zákonem stanoveného přepočtu, zrušení možnosti přeměny peněžitého trestu v jiné alternativní tresty, stejně tak jako změny v oblasti zahlazení při odsouzení k tomuto trestu. Na dvojnásobek se rovněž zvyšují hranice výše škody, prospěchu, nákladů k odstranění poškození životního prostředí a hodnoty věci. V oblasti trestního práva procesního pak jde třeba o prodloužení lhůt pro placení peněžitého trestu.

Vedle trestního zákoníku a trestního řádu jsou novelizovány rovněž zákon o soudnictví ve věcech mládeže, zákon o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, zákon o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních a zákon o použití peněžních prostředků z majetkových trestních sankcí uložených v trestním řízení. 

Své účinnosti právě publikovaný zákon nabývá dnem 1. 10. 2020.

Hodnocení článku
0%
Pro hodnocení článku musíte být přihlášen/a

Diskuze k článku ()

Pro přidání komentáře musíte být přihlášen/a

Související články

Další články