Novela trestního zákoníku

Dnem 28. 6. 2022 své účinnosti nabude zákon, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 45/2013 Sb., o obětech trestných činů a o změně některých zákonů (zákon o obětech trestných činů), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony. Ve Sbírce zákonů byl publikován pod č. 130/2022 Sb.

právník a analytik oddělení právních systémů, ATLAS consulting spol. s r.o.
Foto: Fotolia
Náhled dokumentu v právním informačním systému CODEXIS

Důvodová zpráva popisuje, že byl přijat z několika primárních důvodů. Zákonodárce jím reaguje na přijetí evropské směrnice 2019/713 o potírání podvodů v oblasti bezhotovostních platebních prostředků a jejich padělání (tzv. non-cash směrnice), stejně tak jako na přijetí evropské směrnice a nařízení v souvislosti se systémem ECRIS a ECRIS-TCN, tedy nařízení 2019/816, kterým se zřizuje centralizovaný systém pro identifikaci členských států, jež mají informace o odsouzeních státních příslušníků třetích zemí a osob bez státní příslušnosti (ECRIS-TCN), a směrnice 2019/884, kterou se mění rámcové rozhodnutí Rady 2009/315/SVV, pokud jde o výměnu informací o státních příslušnících třetích zemí a o Evropský informační systém rejstříků trestů (ECRIS). V nezbytném rozsahu se jím provádí rovněž adaptace Dohody o obchodu a spolupráci mezi Evropskou unií a Evropským společenstvím pro atomovou energii na jedné straně a Spojeným královstvím Velké Británie a Severního Irska na straně druhé, a to v části týkající se výměny informací z rejstříků trestů. Dalším z důvodů pak je relevantní reakce na novelu zákona o centrální evidenci účtů, kterou se implementovala evropská směrnice o stanovení pravidel usnadňujících používání finančních a dalších informací k prevenci, odhalování, vyšetřování či stíhání určitých trestných činů (tzv. směrnice o používání finančních informací).

Dle důvodové zprávy novela rovněž přichází se zvýšením úrovně implementace evropských směrnic 2013/40 o útocích na informační systémy, 2017/541 o boji proti terorismu a 2012/29/EU, kterou se zavádí minimální pravidla pro práva, podporu a ochranu obětí trestného činu (tzv. směrnice o obětech trestných činů). Má také přinést zpřesnění právní úpravy obsažené v zákoně o obětech trestných činů zejména pokud jde o vyjasnění některých otázek souvisejících s poskytováním a vyplácením peněžité pomoci, stejně tak jako zakotvení postihu účasti na nestátní ozbrojené skupině zaměřené na působení v ozbrojeném konfliktu.

Vedle trestního zákoníku a zákona o obětech trestných činů jsou novelizovány rovněž trestní řád, zákon o Rejstříku trestů, zákon o sociálně-právní ochraně dětí, zákon o veřejných sbírkách, zákon o Policii České republiky, zákon o Generální inspekci bezpečnostních sborů, zákon o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim a zákon o Vojenské policii.

Hodnocení článku
0%
Pro hodnocení článku musíte být přihlášen/a

Diskuze k článku ()

Pro přidání komentáře musíte být přihlášen/a

Související články

Další články