Novela veterinárního zákona

Dne 31. 12. 2019 byl ve Sbírce zákonů publikován pod č. 368/2019 Sb. zákon, kterým se mění zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony.

právník a analytik oddělení právních systémů, ATLAS consulting spol. s r.o.
Foto: Redakce
Náhled dokumentu v právním informačním systému CODEXIS

Dle důvodové zprávy je tato rozsáhlá novela o půl druhé stovce změnových bodů projevem implementace evropské nařízení 2017/625 o úředních kontrolách a jiných úředních činnostech prováděných s cílem zajistit uplatňování potravinového a krmivového práva a pravidel týkajících se zdraví zvířat a dobrých životních podmínek zvířat, zdraví rostlin a přípravků na ochranu rostlin, do českého právního řádu. Nařízení mělo přitom přinést obecnou a komplexní úpravu úředních kontrol a jiných úředních činností, jež byla do té doby obsažena v několika přímo použitelných předpisech a ve směrnicích EU. V návaznosti na uvedené nařízení vyplynula potřeba změnit v jeho intencích především veterinární zákon, což zákonodárce provedl prostřednictvím právě publikovaného novelizačního zákona.

Dalšími relevantními právními předpisy, které bylo nutné změnit a k jejichž změnám prostřednictvím právě publikované novely dochází, jsou zákon o správních poplatcích a plemenářský zákon. Zrušuje se rovněž několik dalších vyhlášek, a sice vyhláška č. 298/2003 Sb., o národních referenčních laboratořích a referenčních laboratořích, vyhláška č. 372/2003 Sb., o veterinárních kontrolách při obchodování se zvířaty, vyhláška č. 373/2003 Sb., o veterinárních kontrolách při obchodování se živočišnými produkty, vyhláška č. 376/2003 Sb., o veterinárních kontrolách dovozu a tranzitu produktů ze třetích zemí, vyhláška č. 377/2003 Sb., o veterinárních kontrolách dovozu a tranzitu zvířat ze třetích zemí, a jejich novely. Zákonodárce počítá s prováděcími právními předpisy novými, odpovídajícími novelizovanému znění veterinárního zákona.

Právě publikovaný novelizační zákon své účinnosti nabyl, ovšem s výjimkou dvojice ze svých ustanovení, dnem 15. 1. 2020.

Hodnocení článku
0%
Pro hodnocení článku musíte být přihlášen/a

Diskuze k článku ()

Pro přidání komentáře musíte být přihlášen/a

Související články

Další články