Novela vodního a stavebního zákona

Dne 28. 11. 2019 byl ve Sbírce zákonů publikován pod č. 312/2019 Sb. zákon, kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů.

právník a analytik oddělení právních systémů, ATLAS consulting spol. s r.o.
Klouzavý mandát
Foto: Fotolia
Náhled dokumentu v právním informačním systému CODEXIS

Vodní zákon je jím novelizován v desítce změnových bodů, stavební pak v trojici. Důvodová zpráva vysvětluje, že novela byla přijata jako reakce zákonodárce na stále častější výskyty tzv. meteorologického sucha. Má jít o přírodní jev, kdy je pozorována negativní a výrazná odchylka od průměrné hodnoty srážek, která trvá značné časové období a postihuje velké oblasti. Meteorologické sucho bývá prohloubeno spolupůsobením dalších meteorologických prvků, zejména vyšší teplotou vzduchu, vyšším úhrnem slunečního záření, intenzivnějším prouděním vzduchu či jeho nízkou relativní vlhkostí. Má přitom za následek nástup zemědělského sucha, které dramaticky ovlivňuje vláhovou bilanci půdy a při delším časovém působení negativně dopadá jak na produkci zemědělských plodin, tak na stav krajinné vegetace. Pokud situace trvá, následuje sucho hydrologické, které se projevuje poklesem průtoků ve vodních tocích a snižováním hladin ve vodních nádržích, čímž dochází k nedostatku vody.

Zákonodárce tak vyslyšel apel na přijetí opatření, jež mají omezit důsledky popsaného scénáře, které by mohly jinak být spojeny s velmi vážnými hospodářskými ztrátami a nepříznivým dopadem na kvalitu života obyvatel. Má jít přitom především o posílení zadržení vody v krajině.

Zákon své účinnosti nabývá dnem 1. 2. 2020.

Hodnocení článku
60%
Pro hodnocení článku musíte být přihlášen/a

Diskuze k článku ()

Pro přidání komentáře musíte být přihlášen/a

Související články

Další články