Novela vodního zákona

Dne 23. 12. 2020 byl ve Sbírce zákonů publikován pod č. 544/2020 Sb. zákon, kterým se mění zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony.

Mgr. Martin Glogarprávník a analytik oddělení právních systémů , ATLAS consulting spol. s r.o.
Náhled dokumentu v právním informačním systému CODEXIS

Leitmotivem novely zřejmým z důvodové zprávy je snaha zákonodárce dosáhnout pozitivního posunu v otázce zranitelnosti České republiky z hlediska sucha a nedostatku vody. Zatímco sucho označuje důvodová zpráva za jev přírodní způsobený deficitem srážek, který následně vede k poklesu množství vody v různých částech hydrologického cyklu, o stavu nedostatku vody hovoří v případě, kdy množství disponibilních vodních zdrojů není pro uspokojení požadavků společnosti dostatečné. Má tak jít o jev umělý charakteristický svou nerovnováhou vznikající primárně v souvislosti s užíváním vodních zdrojů ve vyšší míře, než umožňuje jejich přirozená obnovitelnost, případně v důsledku znečištění vody znemožňujícího její využití. Oba fenomény jsou však způsobilé zapříčinit hospodářské ztráty v klíčových odvětvích vodu využívajících, zároveň však mohou mít environmentální dopady na biologickou rozmanitost a jakost vody či zapříčinit zhoršování stavu vodních útvarů, úbytek mokřadů, větrnou erozi půdy nebo degradaci a desertifikaci půdy.

A snahou zákonodárce je prostřednictvím právě publikované novely především legislativně nastavit operativní řízení v období sucha a stavu nedostatku vody tak, aby byly veškeré jeho negativní jevy co možná nejúčinněji potlačeny. Vzhledem k tomu, že v případě sucha a navazujícího stavu nedostatku vody je potřeba řešit situaci mimořádnějšími prostředky, než které dosavadní právní úprava poskytovala, avšak ještě ne tak krajními, jaké poskytuje zákon o krizovém řízení, přišel zákonodárce s jakýmsi mezistupněm, jenž má potřebu v daném ohledu pokrýt. 

V rámci nové hlavy tak novela především přináší novou právní úpravu cílenou na zvládání sucha a stavu nedostatku vody, přičemž jí legislativně vymezuje například tzv. plán pro zvládání sucha a stavu nedostatku vody, jehož cílem je přispět k zvládnutí mimořádné situace, aniž by musel být vyhlášen stav podle krizového zákona, předpovědní službu pro sucho či vydávání opatření při stavu nedostatku vody. Těch změn však novela přináší celou řadu dalších, vždyť samotný vodní zákon je jí novelizován ve více než stovce změnových bodů. 

Vedle něj jsou novelizovány rovněž zákon o působnosti Správy státních hmotných rezerv, krizový zákon, zákon o vodovodech a kanalizacích, zákon o ochraně zemědělského půdního fondu a zákon o ochraně veřejného zdraví. 

Své účinnosti zákon nabývá, ovšem s výjimkou některých ze svých ustanovení, dnem 1. 2. 2020.

Hodnocení článku
0%
Pro hodnocení článku musíte býtpřihlášen/a
Sdílejte článek
Přidat komentář
Pro přidání komentáře musíte být přihlášen/a
Tento web využívá cookies pro zajištění funkčnosti webu a získání statistik návštěvnosti webu

Partneři projektu

Všichni partneři