Novela volebních zákonů

Dne 15. 2. 2019 byl ve Sbírce zákonů publikován pod č. 38/2019 Sb. zákon, kterým se mění volební zákony, zákon o místním referendu, zákon o krajském referendu a soudní řád správní.

Mgr.  Martin Glogar

Mgr. Martin Glogar

právník a analytik oddělení právních systémů ATLAS consulting spol. s r.o.

Mgr. Martin Glogar

právník a analytik oddělení právních systémů ATLAS consulting spol. s r.o.

Novelizován jím je konkrétně zákon o volbách do Parlamentu České republiky, zákon o volbách do zastupitelstev krajů, zákon o volbách do zastupitelstev obcí, zákon o volbách do Evropského parlamentu a zákon o volbě prezidenta republiky, ale také již zmíněné zákony o místním referendu, o krajském referendu, a soudní řád správní.

Dle důvodové zprávy je předmětem této novely úprava některých technických a organizačních prvků volebních procesů, jejichž dosavadní nastavení se mělo v praxi, a to zejména v souvislosti s volbami do Poslanecké sněmovny v roce 2017, ukázat být slabým místem. Především má jít o podmínky zajištění profesionality plnění úkolů okrskových volebních komisí. Změny by přitom měly přinést zefektivnění organizační stránky voleb a ve výsledku přispět též k jejich důvěryhodnosti.

V souvislosti s touto novelou volebních zákonů byla ve shodné částce Sbírky zákonů publikována také vyhláška, kterou se mění vyhlášky provádějící volební zákony, a to pod č. 39/2019 Sb. Ta novelizuje vyhlášku o provedení některých ustanovení zákona o volbách do zastupitelstev krajů, vyhlášku o provedení některých ustanovení zákona o volbách do Parlamentu České republiky, vyhlášku o provedení některých ustanovení zákona o volbách do zastupitelstev obcí, vyhlášku k provedení zákona o volbách do Evropského parlamentu, a nakonec vyhlášku o provedení některých ustanovení zákona o volbě prezidenta republiky.

Zákon, stejně tak jako vyhláška, své účinnosti nabývají dnem 2. 3. 2019.

Líbil se vám náš článek? Ohodnoťte ho, prosím.

Diskuze k článku 0 komentářů

Všechny komentáře se zobrazí po vstupu do diskuze

Vstoupit do diskuze

Nejčtenější články