Novela vyhlášek o technických prohlídkách vozidel, o technických silničních kontrolách a o registraci vozidel

Dnem 15. 11. 2022 své účinnosti nabyla vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 211/2018 Sb., o technických prohlídkách vozidel, ve znění vyhlášky č. 303/2020 Sb., vyhláška č. 82/2012 Sb., o provádění kontrol technického stavu vozidel a jízdních souprav v provozu na pozemních komunikacích (vyhláška o technických silničních kontrolách), ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 343/2014 Sb., o registraci vozidel, ve znění pozdějších předpisů. Ve Sbírce zákonů byla publikována pod č. 330/2022 Sb.

právník a analytik oddělení právních systémů, ATLAS consulting spol. s r.o.
Foto: Fotolia
Náhled dokumentu v právním informačním systému CODEXIS

Ministerstvo dopravy stručně vysvětluje, že novelu přijalo za účelem provedení a přijetí nezbytných změn, jejichž potřeba vyplynula ze dvou evropských směrnic, a sice směrnice 2021/1716, kterou se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/47/EU, pokud jde o úpravy označení kategorií vozidel plynoucí ze změn právních předpisů o schvalování typu, a dále směrnice 2021/1717, kterou se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/45/EU, pokud jde o aktualizaci některých označení kategorie vozidla a doplnění systému eCall na seznam kontrolovaných položek, metod, důvodů pro nevyhovění a posouzení nedostatků v příloze I a příloze III uvedené směrnice. 

Šlo také o doplnění dalšího účelu využití vozidla, a to pro případy, kdy vozidlo bude provozováno v silniční dopravě pro cizí potřeby, do právní úpravy prezentované vyhláškou o registraci vozidel. To má zajistit snížení administrativní zátěže podnikatelů v silniční dopravě v návaznosti na přijetí novely zákona o silniční dopravě publikované ve Sbírce zákonů pod č. 217/2022 Sb.

Hodnocení článku
0%
Pro hodnocení článku musíte být přihlášen/a

Diskuze k článku ()

Pro přidání komentáře musíte být přihlášen/a

Související články

Další články