Novela vyhlášek provádějících volební zákony

Dne 23. 8. 2018 byla ve Sbírce zákonů publikována pod č. 185/2018 Sb. vyhláška, kterou se mění vyhlášky provádějící volební zákony.

Mgr.  Martin Glogar

Mgr. Martin Glogar

právník a analytik oddělení právních systémů ATLAS consulting spol. s r.o.

Mgr. Martin Glogar

právník a analytik oddělení právních systémů ATLAS consulting spol. s r.o.

Novelizována je jí vyhláška č. 152/2000 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o volbách do zastupitelstev krajů, vyhláška č. 233/2000 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o volbách do Parlamentu České republiky, vyhláška č. 59/2002 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o volbách do zastupitelstev obcí, vyhláška č. 409/2003 Sb., k provedení zákona o volbách do Evropského parlamentu, a nakonec vyhláška č. 294/2012 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o volbě prezidenta republiky.

Dle důvodové zprávy je jediným účelem veškerých změn, jež vyhláška do všech pěti volebních zákonů přináší, plošné navýšení odměn všem členům okrskových volebních komisí a zvláštních okrskových volebních komisí, které je dlouhodobě a hlasitě poptáváno. K plošné valorizaci totiž naposledy došlo v roce 2008. Jde přitom o navýšení sice plošné, nicméně o rozdílné částky pro řadové členy na straně jedné a pro předsedu, místopředsedu a zapisovatele okrskových a zvláštních okrskových volebních komisí na straně druhé. Odlišné částky zvláštní odměny pro jednotlivé kategorie členů okrskových volebních komisí mají odrážet jejich odpovědnost, úkoly a objem práce, kterou vzhledem ke své funkci v komisi odvádějí.

Vyhláška své účinnosti nabyla dnem 1. 9. 2018.

Diskuze k článku 0 komentářů

Všechny komentáře se zobrazí po vstupu do diskuze

Vstoupit do diskuze