Novela vyhlášek provádějících volební zákony

Dne 18. 10. 2019 byla ve Sbírce zákonů publikována pod č. 265/2019 Sb. vyhláška, kterou se mění vyhlášky provádějící volební zákony.

právník a analytik oddělení právních systémů, ATLAS consulting spol. s r.o.
Foto: Redakce
Náhled dokumentu v právním informačním systému CODEXIS

Konkrétně jde o vyhlášku č. 152/2000 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů, vyhlášku č. 233/2000 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky, vyhlášku č. 59/2002 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí, vyhlášku č. 409/2003 Sb., k provedení zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, a o vyhlášku č. 294/2012 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o volbě prezidenta republiky.

Ministerstvo vnitra vysvětluje, že cílem novelizace právě publikovanou vyhláškou provedené je především nově upravit lhůty pro uschování, respektive následné zničení části volební dokumentace, stejně tak jako zpřesnit rozsah volební dokumentace určené ke zničení. Dosavadní lhůta se totiž měla v praxi projevit jako nedostatečná s ohledem na možný vývoj soudního přezkumu výsledků voleb. Mohlo se pak stát, že soudní řízení nebylo v okamžiku uplynutí dosavadní lhůty ještě ukončeno. Navíc s narůstající tendencí účastníků řízení napadat rozhodnutí volebního soudu ústavní stížností vyvstal požadavek zachovat volební dokumentaci i v době, kdy řízení pokračuje u Ústavního soudu. Dle důvodové zprávy mohlo podle dosavadní úpravy nastat, že byly hlasovací lístky zničeny dříve, než byly výsledky voleb postaveny najisto.

Na tento nežádoucí stav, na který poukázalo konkrétní řízení o neplatnosti voleb do Zastupitelstva města Strakonice vedené u Krajského soudu v Českých Budějovicích a následně rovněž u Ústavního soudu, a to pod sp. zn. IV. ÚS 1767/19, Ministerstvo vnitra právě publikovanou novelou reaguje. Jejím prostřednictvím mají být lhůty pro zničení použitých hlasovacích lístků a úředních obálek v závislosti na průběhu soudního přezkumu výsledků voleb odstupňovány, a to i se zohledněním podání případné ústavní stížnosti tak, aby tato stěžejní část volební dokumentace byla soudům k dispozici, dokud nebude výsledek voleb, respektive jejich přezkumu, postaven najisto.

Své účinnosti novelizační vyhláška nabývá dnem 1. 12. 2019.

Hodnocení článku
0%
Pro hodnocení článku musíte být přihlášen/a

Diskuze k článku ()

Pro přidání komentáře musíte být přihlášen/a

Související články

Další články