Novela vyhlášky k zákonu o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti

Dnem 1. 5. 2024 své účinnosti nabyla vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 67/2018 Sb., o některých požadavcích na systém vnitřních zásad, postupů a kontrolních opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění vyhlášky č. 235/2021 Sb. Ve Sbírce zákonů a mezinárodních smluv byla publikována pod č. 108/2024 Sb.

právník a analytik oddělení právních systémů, ATLAS consulting spol. s r.o.
Vyšší odstupné při skončení pracovního poměru
Foto: Fotolia
Náhled dokumentu v právním informačním systému CODEXIS

Důvodem, proč Česká národní banka tuto vyhlášku zpracovala, je novela zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, publikovaná ve Sbírce zákonů a mezinárodních smluv pod č. 107/2024 Sb. Změny, jež přinesla, bylo potřeba promítnout také do podzákonné právní úpravy, což ČNB realizovala právě touto novelizační vyhláškou. Zohledněny v ní ovšem byly také další podněty, jež vyplynuly z dohledové praxe České národní banky.

Jak uvádí důvodová zpráva, jde o převážně technickou novelu, jež aktualizuje znění vyhlášky tak, aby odpovídalo novelizovanému znění zákona, ze kterého vychází. Přináší změny v šestnácti změnových bodech.

Hodnocení článku
0%
Pro hodnocení článku musíte být přihlášen/a

Diskuze k článku ()

Pro přidání komentáře musíte být přihlášen/a

Související články

Další články