Novela vyhlášky o bližší úpravě některých pravidel zákona o investičních společnostech a investičních fondech

Dnem 1. 8. 2022 své účinnosti nabyla vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 244/2013 Sb., o bližší úpravě některých pravidel zákona o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění vyhlášky č. 52/2016 Sb. Ve Sbírce zákonů byla publikována pod č. 184/2022 Sb.

právník a analytik oddělení právních systémů, ATLAS consulting spol. s r.o.
Finanční trh
Foto: Fotolia
Náhled dokumentu v právním informačním systému CODEXIS

Česká národní banka k této novele o bezmála dvou desítkách změnových bodů sděluje, že byla připravena v rámci procesu implementace a adaptace dílčích předpisů evropského práva v oblasti investičních společností a investičních fondů do českého právního řádu. 

Změny, které přináší, bylo konkrétně nutné provést v návaznosti na povinnost implementace evropské směrnice 2021/1270, kterou se mění směrnice 2010/43/EU, pokud jde o rizika týkající se udržitelnosti a faktory udržitelnosti, které je třeba zohlednit v případě subjektů kolektivního investování do převoditelných cenných papírů (SKIPCP) do právního řádu ČR. Projevily se v ní rovněž další změny, jejichž potřeba vyplynula ze změn jiných právních předpisů a poznatků z aplikační praxe.

Hodnocení článku
0%
Pro hodnocení článku musíte být přihlášen/a

Diskuze k článku ()

Pro přidání komentáře musíte být přihlášen/a

Související články

Další články