Novela vyhlášky o evidenci dopravních nehod

Dne 23. 11. 2021 byla ve Sbírce zákonů publikována pod č. 419/2021 Sb. vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 32/2001 Sb., o evidenci dopravních nehod.

právník a analytik oddělení právních systémů, ATLAS consulting spol. s r.o.
Foto: Fotolia
Náhled dokumentu v právním informačním systému CODEXIS

Jak vysvětluje Ministerstvo dopravy, jde o legislativně technickou úpravu vyhlášky o evidenci dopravních nehod reagující na novelu zákona o provozu na pozemních komunikacích publikovanou ve Sbírce zákonů již před více než pěti lety pod č. 48/2016 Sb. Šlo tenkrát o zúžení zmocnění stran způsobu vedení záznamů v evidenci dopravních nehod a podrobností o údajích vedených v evidenci dopravních nehod dle § 123 zmíněného zákona. Konkrétně šlo o změnu v tom smyslu, že po novele již nebyla, vedle nadále pokračující policejní evidence dopravních nehod, vedena tzv. centrální evidence dopravních nehod Ministerstva vnitra; zůstala pouze ona evidence dopravních nehod vedená Policií České republiky. 

Tato změna však nebyla v době vydání novelizačního zákona na podzákonné úrovni představované právě novelizovanou vyhláškou řádně reflektována. To Ministerstvo dopravy její aktuálně publikovanou novelou napravuje tak, aby vyhláška plně odpovídala popsanému rozsahu zákonného zmocnění. Nadto bylo ambicí ministerstva zohlednit ve vnitrostátním právním řádu evropskou směrnici 2019/1936, kterou se mění směrnice 2008/96/ES o řízení bezpečnosti silniční infrastruktury. 

Vyhláška své účinnosti nabyla, ovšem s výjimkou jednoho ze svých ustanovení, dnem 17. 12. 2021.

Hodnocení článku
0%
Pro hodnocení článku musíte být přihlášen/a

Diskuze k článku ()

Pro přidání komentáře musíte být přihlášen/a

Související články

Další články