Novela vyhlášky o fondu kulturních a sociálních potřeb

Dne 9. 7. 2021 byla ve Sbírce zákonů publikována pod č. 263/2021 Sb. vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb, ve znění pozdějších předpisů.

právník a analytik oddělení právních systémů, ATLAS consulting spol. s r.o.
Tornádo, finanční pomoc
Foto: Pixabay
Náhled dokumentu v právním informačním systému CODEXIS

Ministerstvo financí k okolnostem přijetí této krátké novely o dvojici změnových bodů vysvětluje, že v souvislosti s živelní pohromou, jež se v regionech Břeclav a Hodonín odehrála dne 24. 6. 2021, byla indikována nezbytnost rozšířit právní úpravu definovanou novelizovanou vyhláškou také na osoby postižené živelní pohromou, ekologickou nebo průmyslovou havárií na územích, na kterých byl vyhlášen stav nebezpečí, a to proto, aby také jim mohl být v intencích tohoto předpisu poskytnut dar nebo sociální zápůjčka. Právní úprava před novelizací totiž podmiňovala poskytnutí daru nebo zápůjčky vyhlášením stavu nouze. To se však, díky okolnostem, jež byly spojeny s událostmi z června tohoto roku na Jižní Moravě, mělo ukázat jako nedostatečné.

Proto dochází k rozšíření možnosti poskytnout z fondu kulturních a sociálních potřeb v případech postižení živelní pohromou, ekologickou nebo průmyslovou havárií zaměstnancům bezúročnou zápůjčku až do výše 100 000 Kč se splatností do 5 let od uzavření smlouvy o zápůjčce, a dále jiným fyzickým osobám a příspěvkovým organizacím dar, a to nově také na územích, na kterých byl vyhlášen stav nebezpečí.

Dle důvodové zprávy stav před novelou neumožňoval v dostatečném rozsahu řešit nepříznivou životní situaci osob postižených živelní pohromou, ekologickou nebo průmyslovou havárií na územích, kde byl sice vyhlášen stav nebezpečí, avšak nikoliv nouzový stav, jako tomu bylo naposledy na Jižní Moravě.

Novelizační vyhláška své účinnosti nabyla dnem 10. 7. 2021.

Hodnocení článku
0%
Pro hodnocení článku musíte být přihlášen/a

Diskuze k článku ()

Pro přidání komentáře musíte být přihlášen/a

Související články

Další články

Tento web využívá cookies pro zajištění funkčnosti webu a získání statistik návštěvnosti webu