Novela vyhlášky o hlášení závažných bezpečnostních a provozních incidentů osobami oprávněnými poskytovat platební služby

Dne 17. 12. 2021 byla ve Sbírce zákonů publikována pod č. 485/2021 Sb. vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 141/2018 Sb., o hlášení závažných bezpečnostních a provozních incidentů osobami oprávněnými poskytovat platební služby.

právník a analytik oddělení právních systémů, ATLAS consulting spol. s r.o.
Foto: Fotolia
Náhled dokumentu v právním informačním systému CODEXIS

Tato novela přináší nová znění příloh č. 1 a 2 upravujících českou a anglickou verzi hlášení závažných bezpečnostních a provozních incidentů v oblasti platebního styku. Česká národní banka vysvětluje, že jde o reakci na revizi obecných pokynů Evropského orgánu pro bankovnictví (EBA) k oznamování významných incidentů podle směrnice (EU) 2015/2366 o platebních službách na vnitřním trhu (PSD2). Bylo deklarováno, že zmíněná revize byla zaměřena na optimalizaci a zjednodušení reportingu a formulářů, na zachycení některých dodatečných bezpečnostních incidentů, a naopak na redukci počtu reportovaných incidentů o ty, co nemají významný dopad na činnosti poskytovatelů platebních služeb.

Zavádí se tedy nová podoba formuláře pro hlášení závažných bezpečnostních a provozních incidentů v oblasti platebního styku, respektive jeho stávající podoba je na základě nových evropských požadavků aktualizována. 

Ve smyslu § 221 zákona o platebním styku jsou totiž poskytovatelé platebních služeb povinni bez zbytečného odkladu po jeho zjištění oznámit příslušnému orgánu dohledu domovského členského státu závažný bezpečnostní nebo provozní incident v oblasti platebního styku. Oznámení lze podat pouze elektronicky, přičemž má být realizováno prostřednictvím uvedeného formuláře, jehož podoba byla nyní aktualizována.

Vyhláška své účinnosti nabyla dnem 1. 1. 2022.

Hodnocení článku
0%
Pro hodnocení článku musíte být přihlášen/a

Diskuze k článku ()

Pro přidání komentáře musíte být přihlášen/a

Související články

Další články