Novela vyhlášky o hospodaření organizačních složek státu a státních organizací s majetkem státu

Dne 21. 2. 2019 byla ve Sbírce zákonů publikována pod č. 54/2019 Sb. vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 62/2001 Sb., o hospodaření organizačních složek státu a státních organizací s majetkem státu, ve znění pozdějších předpisů.

Mgr. Martin Glogarprávník a analytik oddělení právních systémů , ATLAS consulting spol. s r.o.
Náhled dokumentu v právním informačním systému CODEXIS

Tato krátká novela vyhlášky provádějící některá ustanovení zákona o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích se primárně týká postupu organizační složky při zjišťování zájemců o koupi a při stanovení podmínek, termínů a kritérií ve výběrovém řízení. Jak vysvětluje důvodová zpráva, jako problematický se jeví stav, kdy dosavadní právní úprava neobsahuje ustanovení, které by koncentrovalo nabídku nepotřebného majetku státu fyzickým a právnickým osobám z jednoho veřejnosti přístupného místa, konkrétně internetových stránek. Doposud pro to nejsou v rámci právní úpravy vytvořeny podmínky. Potenciální zájemci o nepotřebný majetek státu tak mají obtížný přehled o takovém nabízeném majetku. Jediným možný způsobem totiž je vyhledávat na internetových stránkách jednotlivých organizačních složek státu nebo státních organizací, jichž jsou stovky, případně sledovat, zda nabídka nebyla uveřejněna někde jinde.

Prostřednictvím aktuálně publikované novely se má popsaný stav změnit, přičemž má být nově umožněno, aby vnitrostátní nabídka organizačních složek státu a státních organizací v působnosti uvedeného zákona byla realizována jednotně, a to finančně i časově nenákladnou elektronickou cestou.

Vyhláška své účinnosti nabývá dnem 1. 6. 2019.

Hodnocení článku
0%
Pro hodnocení článku musíte býtpřihlášen/a
Sdílejte článek
Přidat komentář
Pro přidání komentáře musíte být přihlášen/a
Tento web využívá cookies pro zajištění funkčnosti webu a získání statistik návštěvnosti webu

Partneři projektu

Všichni partneři