Novela vyhlášky o měření plynu

Dne 19. 2. 2021 byla ve Sbírce zákonů publikována pod č. 78/2021 Sb. vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 108/2011 Sb., o měření plynu a o způsobu stanovení náhrady škody při neoprávněném odběru, neoprávněné dodávce, neoprávněném uskladňování, neoprávněné přepravě nebo neoprávněné distribuci plynu, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 459/2012 Sb., o požadavcích na biometan, způsob měření biometanu a kvality biometanu dodávaného do přepravní soustavy, distribuční soustavy nebo podzemních zásobníků plynu.

právník a analytik oddělení právních systémů, ATLAS consulting spol. s r.o.
Foto: Fotolia
Náhled dokumentu v právním informačním systému CODEXIS

Ministerstvo průmyslu a obchodu k této novele měnící první z uvedených vyhlášek v bezmála půldruhé desítce změnových bodů a druhou v trojici stručně vysvětluje, že jejím cílem je prioritní aktualizace podzákonné právní úpravy do podoby souladné s aktuálním zněním energetického zákona především co se možností propojení jednotlivých prvků plynárenské soustavy týče tak, aby v případě vzniku jakéhokoli nového propojení nebylo toto místo bez měření plynu. Současně má jít o reflexi teoretické možnosti povinnosti připojit výrobny biometanu k zásobníku plynu, pokud o to výrobce požádá, zmiňováno je rovněž rozšíření stávající přílohy č. 5 o nové druhy plynu, v tomto případě biometanu, a o požadavky na jeho kvalitativní parametry.

Vyhláška své účinnosti nabývá dnem 1. 7. 2021.

Hodnocení článku
0%
Pro hodnocení článku musíte být přihlášen/a

Diskuze k článku ()

Pro přidání komentáře musíte být přihlášen/a

Související články

Další články