Novela vyhlášky o minimálních standardech pro ochranu hospodářských zvířat

Dne 5. 8. 2021 byla ve Sbírce zákonů publikována pod č. 291/2021 Sb. vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 208/2004 Sb., o minimálních standardech pro ochranu hospodářských zvířat, ve znění pozdějších předpisů.

právník a analytik oddělení právních systémů, ATLAS consulting spol. s r.o.
Vyhláška o veterinárních přípravcích a veterinárních technických prostředcích
Foto: Pixabay
Náhled dokumentu v právním informačním systému CODEXIS

Tato novela o bezmála dvou desítkách změnových bodů byla přijata v návaznosti na novelu zákona na ochranu zvířat proti týrání publikovanou ve Sbírce zákonů pod č. 501/2020 Sb., přičemž jejím cílem bylo především naplnit nová zákonná zmocnění, jež novela přinesla. Šlo především o chov koní, oslů a jejich kříženců, kdy doposud byly upraveny standardy pro tato zvířata chovaná toliko jako hospodářská a naopak chyběly pro zájmové chovy těchto zvířat. Aby nevznikaly nedůvodné rozdíly v podmínkách chovu koní, oslů a jejich kříženců jako zvířat hospodářských a jako zvířat v chovu zájmovém, byla doplněna úprava právě pro ony chovy zájmové. Deklarovaným cílem bylo, aby pro koně, osly a jejich křížence platily stejné podmínky chovu bez ohledu na jeho účel.

Důvodová zpráva doplňuje, že šlo rovněž o minimální standardy pro chov skotu (krav) ve volném ustájení či o minimální standardy pro ochranu běžců, tedy pštrosa dvouprstého, nandu pampového a emu hnědého, kde na základě poznatků z praxe dochází k jejich revizi tak, aby byla snížena zbytečná ekonomická zátěž a omezení chovatelů, aniž by došlo k narušení dobrých životních podmínek chovaných zvířat. 

Na základě požadavku Státní veterinární správy pak bylo doplněno ustanovení zavádějící minimální standardy pro ochranu králíků chovaných jako zvířata hospodářská. I když jsou z hlediska počtu (po drůbeži) králíci druhým nejpočetnějším druhem zvířat v EU pro hospodářské účely chovaným, neexistovaly doposud právní předpisy, které by specificky chránily jejich dobré životní podmínky, a to ani na úrovni celoevropské, ani vnitrostátní české. Na jejich ochranu se vztahovala jen obecná ustanovení zákona na ochranu zvířat. Proto bylo nové ustanovení upravující minimální standardy pro jejich ochranu do vyhlášky přidáno.

Ta své účinnosti nabývá dnem 1. 9. 2021.

Hodnocení článku
0%
Pro hodnocení článku musíte být přihlášen/a

Diskuze k článku ()

Pro přidání komentáře musíte být přihlášen/a

Související články

Další články

Tento web využívá cookies pro zajištění funkčnosti webu a získání statistik návštěvnosti webu