Novela vyhlášky o náležitostech přihlášky ke zkoušce k prokázání odborné způsobilosti k obsluze vysílacích rádiových zařízení

Dne 16. 5. 2019 byla ve Sbírce zákonů publikována pod č. 120/2019 Sb. vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 157/2005 Sb., o náležitostech přihlášky ke zkoušce k prokázání odborné způsobilosti k obsluze vysílacích rádiových zařízení, o rozsahu znalostí potřebných pro jednotlivé druhy odborné způsobilosti, o způsobu provádění zkoušek, o druzích průkazů odborné způsobilosti a době jejich platnosti.

Mgr.  Martin Glogar

Mgr. Martin Glogar

právník a analytik oddělení právních systémů ATLAS consulting spol. s r.o.

Mgr. Martin Glogar

právník a analytik oddělení právních systémů ATLAS consulting spol. s r.o.

Ministerstvo průmyslu a obchodu k této novele vyhlášky vydané dle zákona o elektronických komunikacích, jež se rozkládá ve více než dvou desítkách změnových bodů, vysvětluje, že vznikla jako důsledek přezkumu dosavadní regulace dané oblasti. V jejím rámci byly identifikovány jisté aspekty, u nichž byla vyhodnocena potřeba jejich modifikace. Jako nedostatečná a nereflektující mezinárodní praxi byla například vyhodnocena stávající úprava druhů průkazů odborné způsobilosti. V tomto ohledu tak jde o úpravu druhů průkazů odborné způsobilosti ve vztahu k námořní pohyblivé službě a vnitrozemské vodní plavbě tak, aby druhy průkazů odpovídaly aktuálnímu členění používanému ostatními evropskými státy.

Své účinnosti vyhláška nabývá dnem 1. 9. 2019.

Líbil se vám náš článek? Ohodnoťte ho, prosím.

Diskuze k článku 0 komentářů

Všechny komentáře se zobrazí po vstupu do diskuze

Vstoupit do diskuze

Nejoblíbenější články